Skanskas rörelseresultat i andra kvartalet 2017 uppgår till ca 1,5 (1,7) miljarder kronor inkluderat nedskrivning på totalt 780 miljoner i USA och UK

Skanska redovisar nedskrivningar om 420 miljoner kronor i anläggningsverksamheten i USA och om 360 miljoner kronor i verksamheten i Storbritannien i det andra kvartalet 2017.

Efter nedskrivningarna beräknas rörelseresultatet i det andra kvartalet 2017 uppgå till cirka 1,5 (1,7) miljarder kronor för koncernen och för det första halvåret 2017 till cirka 3,3 (3,6) miljarder kronor. Rörelseresultatet per verksamhetsgren beräknas bli enligt följande:

Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun
Mdr kr 2017 2016 2017 2016
Rörelseresultat
Byggverksamhet 0,1 0,9 0,5 1,3
Bostadsutveckling 0,7 0,4 1,1 0,7
Kommersiell fastighetsutveckling 1,0 0,5 1,3 1,8
Infrastrukturutveckling 0,0 0,1 0,9 0,2
Centralt och elimineringar -0,3 -0,2 -0,5 -0,4
Totalt 1,5 1,7 3,3 3,6

I anläggningsverksamheten i USA avser nedskrivningarna i projekt främst lägre produktionstakt än beräknat och förseningar i projekt. De förhandlingar med kunder om kostnader i samband med designförändringar i vissa projekt, som kommunicerats tidigare, utvecklas i rätt riktning och har ingen finansiell påverkan i det andra kvartalet.

För att minska kostnaderna för organisationen och återställa lönsamheten ska anläggningsverksamheten i USA fokusera på sina kärngeografier och projekt inom kärnverksamheten.

I verksamheten i Storbritannien avser projektnedskrivningarna framför allt en lägre produktionstakt än beräknat, förseningar i projekt som förväntas resultera i tillhörande straffavgifter samt överskridna kostnader till följd av omfattande designförändringar från kunder.

En telefonkonferens kommer att hållas idag, fredag 14 juli, klockan 09:00. Under telefonkonferensen kommer Skanskas vd och koncernchef Johan Karlström samt ekonomi- och finansdirektör Peter Wallin att ge en lägesbeskrivning och svara på frågor.

För att delta i telefonkonferensen, med möjligheten att ställa frågor, vänligen ring 08-505 564 74.

Skanskas fullständiga halvårsrapport presenteras den 20 juli 2017.

För ytterligare information, kontakta:

André Löfgren, direktör Investor Relations, Skanska AB, tel 010 448 13 63

Andreas Joons, pressekreterare, Skanska AB, tel 010 449 04 94

Direktlinje för media, tel 010 448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Skanska AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 41 000 medarbetare. Omsättningen år 2016 uppgick till 151 miljarder kronor.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 41 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2016 uppgick till 151 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar