Thomas Henriksson utsedd till ny direktör för Controlling i Skanska

Thomas Henriksson har utsetts till ny direktör för Controlling i Skanska-koncernen. Han kommer att ta över befattningen den 1 december och ersätter Louise Hallqvist, som blir ny CFO för Skanska Commercial Development Nordic. Thomas kommer att rapportera till Skanskas CFO och vVD, Peter Wallin.

Thomas har arbetat på Skanska sedan 1990 och har genom åren haft många ledande befattningar inom bygg, projektutveckling och upphandling på koncernnivå. Innan Thomas utsågs till dennna tjänst arbetade han som CFO för Skanska Commercial Development i USA.

– Hans omfattande och gedigna erfarenhet från att arbeta med våra olika affärsområden på skilda hemmamarknader, tillsammans med hans mycket goda rykte och meriter inom organisationen, gör honom till en värdefull tillgång i den fortsatta utvecklingen av Controlling inom Skanska, säger Johan Karlström, VD och koncernchef i Skanska.

För ytterligare information, kontakta:

Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2012 uppgick till 132 miljarder kronor.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar