Tremånadersrapport, januari-mars 2018

Januari-mars 2018 jämfört med januari-mars 2017

Sammanfattning, enligt segmentsredovisning

• Intäkterna ökade med 8 procent och uppgick till 37,0 (34,2) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade intäkterna med 11 procent.

• Rörelseresultatet minskade med 65 procent och uppgick till 0,7 (1,8) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 60 procent. Som tidigare kommunicerats belastade omstruktureringskostnader rörelseresultatet i kvartalet. Dessa uppgick till totalt 670 miljoner kronor.

• Resultatet per aktie minskade med 68 procent till 1,25 (3,90) kronor.

• Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till -0,6 (1,6) miljarder kronor, enligt IFRS.

• Operativa finansiella tillgångar uppgick till 9,3 (31 december 2017; 9,7) miljarder kronor, enligt IFRS.

• Orderingången i Byggverksamheten minskade med 14 procent och uppgick till 32,9 (38,2) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade orderingången med 12 procent. Orderstocken uppgick till 190,9 (31 december 2017; 188,4) miljarder kronor.

• Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till -41 (392) miljoner kronor och inkluderar 430 miljoner kronor av tidigare kommunicerade omstruktureringskostnader. Ytterligare projektnedskrivningar i den polska verksamheten om cirka 600 miljoner kronor ingår också. Lösta tvister i den amerikanska anläggningsverksamheten samt effekter av reduceringar från ändring av förmånsbestämda pensionsplaner i den brittiska verksamheten hade en positiv påverkan om totalt cirka 500 Mkr.

• Rörelseresultatet i Projektutveckling (Bostads-, Kommersiell fastighets- och Infrastrukturutveckling) minskade med 42 procent och uppgick till 1,0 (1,7) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 43 procent. Jämförelseperioden inkluderar vinsten för avyttringen av OPS-projektet A1 om 0,9 miljarder kronor.

• Avkastning på sysselsatt kapital i Projektutveckling uppgick till 14,7 (15,9) procent.

• Nettoinvesteringar i Projektutveckling uppgick till -1,7 (0,7) miljarder kronor, enligt IFRS.

Denna rapport kommer även att presenteras på en presskonferens och webcast den 9 maj, 2018, klockan 10:00. Webcasten direktsänds på Skanskas webbplats www.skanska.com/investors, där en inspelning också kommer att finnas tillgänglig i efterhand. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08–505 564 74, +44 203 364 5374, eller +1 855 753 2230. Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com/investors.

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Persson, Ekonomi– och Finansdirektör, Skanska AB, tel 010–448 8900

André Löfgren, Direktör Investor Relations, Skanska AB, tel 010–448 1363

Karolina Cederhage, Kommunikationsdirektör, Skanska AB, tel 010–448 0880

Edvard Lind, Presschef, Skanska AB, tel 010–448 8808

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Skanska AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

Om Skanska

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar