Valberedning inför årsstämma 2008 i Skanska AB

I enlighet med den ordning som beslutades vid Skanskas årsstämma 2007 har styrelsens ordförande sammankallat valberedningen inför årsstämman 2008.

Valberedningens uppgift är bl a att arbeta fram ett förslag till styrelse och styrelsearvoden för beslut på årsstämman 2008. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren.

Valberedningen inför årsstämman 2008 i Skanska AB kommer att ha
följande sammansättning:
• Carl-Olof By, Industrivärden, ordförande i valberedningen
• Håkan Sandberg, Handelsbanken och Handelsbankens
Pensionsstiftelse
• Peter Lindell, AMF Pension
• KG Lindvall, Swedbank Robur Fonder
• Sverker Martin-Löf, styrelseordförande i Skanska AB

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar