Valberedning inför årsstämma 2008 i Skanska AB

I enlighet med den ordning som beslutades vid Skanskas årsstämma 2007 har styrelsens ordförande sammankallat valberedningen inför årsstämman 2008.

Valberedningens uppgift är bl a att arbeta fram ett förslag till styrelse och styrelsearvoden för beslut på årsstämman 2008. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren.

Valberedningen inför årsstämman 2008 i Skanska AB kommer att ha
följande sammansättning:
• Carl-Olof By, Industrivärden, ordförande i valberedningen
• Håkan Sandberg, Handelsbanken och Handelsbankens
Pensionsstiftelse
• Peter Lindell, AMF Pension
• KG Lindvall, Swedbank Robur Fonder
• Sverker Martin-Löf, styrelseordförande i Skanska AB

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 41 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2016 uppgick till 151 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar