Valberedning inför årsstämma 2009 i Skanska AB

I enlighet med årsstämmans beslut 2008 har styrelsens ordförande sammankallat valberedningen inför årsstämman 2009.

Valberedningens uppgift är bl a att arbeta fram förslag till styrelse och revisor samt styrelse- och revisorsarvoden för beslut på årsstämman 2009.

Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren.

Valberedningen inför årsstämman 2009 i Skanska AB kommer att ha följande sammansättning:

- Carl-Olof By, AB Industrivärden, ordförande i valberedningen
- Bo Selling, Alecta
- Håkan Sandberg, Svenska Handelsbanken AB och Handelsbankens Pensionsstiftelse
- Peter Lindell, AMF Pension
- Sverker Martin-Löf, Styrelseordförande i Skanska AB


För ytterligare information, kontakta:

Karin Lepasoon, kommunikationsdirektör, Skanska AB,
tel 08-753 88 00

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar