Valberedning inför årsstämma 2009 i Skanska AB

I enlighet med årsstämmans beslut 2008 har styrelsens ordförande sammankallat valberedningen inför årsstämman 2009.

Valberedningens uppgift är bl a att arbeta fram förslag till styrelse och revisor samt styrelse- och revisorsarvoden för beslut på årsstämman 2009.

Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren.

Valberedningen inför årsstämman 2009 i Skanska AB kommer att ha följande sammansättning:

- Carl-Olof By, AB Industrivärden, ordförande i valberedningen
- Bo Selling, Alecta
- Håkan Sandberg, Svenska Handelsbanken AB och Handelsbankens Pensionsstiftelse
- Peter Lindell, AMF Pension
- Sverker Martin-Löf, Styrelseordförande i Skanska AB


För ytterligare information, kontakta:

Karin Lepasoon, kommunikationsdirektör, Skanska AB,
tel 08-753 88 00

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 41 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2016 uppgick till 151 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar