Valberedningen föreslår ny styrelseordförande

Valberedningen i Skanska AB har idag meddelat att man föreslår att Hans Biörck väljs till ny styrelseordförande vid årsstämman den 6 april 2016. Skanskas nuvarande styrelseordförande Stuart Graham har tidigare meddelat valberedningen att han inte står till valberedningens förfogande inför årsstämman 2016.

Eftersom valberedningen fattat beslut i fråga om förslag till val av ny styrelseordförande i Skanska så har man valt att publicera detta. Valberedningens arbete fortgår och dess fullständiga förslag kommer att offentliggöras vid ett senare tillfälle i samband med kallelsen till årsstämman.

Hans Biörck är 64 år, med mångårig erfarenhet som CFO för stora företag och av styrelsearbete. Mellan åren 2001 och 2011 var Hans Biörck CFO på Skanska, innan det var han bland annat CFO på Autoliv och Esselte. Hans är idag styrelseledamot i bland annat Trelleborg AB, LKAB AB och Bure Equity AB.

För ytterligare information, kontakta:

Helena Stjernholm, Ordförande för valberedningen i Skanska AB, 08-666 64 00

Edvard Lind, Presschef, Skanska AB, 010-448 88 08

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller Gröna projekt. Koncernen har idag 58 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2014 uppgick till 145 miljarder kronor.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Prenumerera