VD:n för Skanska Infrastructure Development lämnar sin befattning

Simon Hipperson, VD för Skanska Infrastructure Development, kommer att lämna sin befattning med omedelbar verkan.

Skanskas affärsplan för åren 2008-2010, som siktar på att väsentligt öka aktiviteten och investeringarna i PPP-projekt, påverkas inte av beslutet.

-Jag vill tacka Simon Hipperson för hans viktiga bidrag i arbetet med att utveckla PPP-verksamheten i Skanska och vi önskar honom all lycka i framtiden. Vi har nu en stark position inom Infrastructure Development och ser betydande tillväxtmöjligheter inom detta område. Vi står fast vid vår affärsplan för de kommande åren, som innebär en väsentlig ökning av värdeskapandet inom denna verksamhet, säger Stuart Graham, VD och koncernchef i Skanska.

Thomas Alm, vice VD i Skanska, kommer att träda in som VD för Skanska Infrastructure Development tills vidare. Thomas Alm kommer även fortsatt att vara medlem av koncernledningen, med ansvar för Skanska Infrastructure Development, Skanska Latinamerika och Skanska UK.

Skanska Infrastructure Development är verksamt inom Public-Private Partnerships (PPP), på svenska ofta benämnt offentligt privat samarbete (OPS). Affärsenheten erbjuder lösningar för att möta offentlig efterfrågan på social infrastruktur, exempelvis sjukhus, skolor och väg. Kompetensen omfattar alla faser från investering och utveckling till design, byggnation, drift och service av anläggningarna. Skanska Infrastructure Developments portfölj innehåller 16 projekt med en investering på totalt 2,4 miljarder kronor 2006. Enheten är aktiv i Norden, Storbritannien, Nordamerika, Latinamerika och i Central- och Östeuropa.

För ytterligare information, kontakta:

Anders Lilja, Direktör, Investor Relations, Skanska AB,
tel 08-753 88 01.
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 38.
Direktnummer för media: 08-753 88 99

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar