Rimliga ersättningar kan vända oroande musiktrend

Föreningen Svenska Tonsättare (FST) och SKAP tar idag första steget mot ett nytt avtal om ersättning för kompositionsarbete genom att publicera rapporten En minuts musik eller en timmes arbete. I rapporten har de ekonomiska och branschspecifika förutsättningarna för att komponera musik i Sverige idag undersökts.  

Rapporten visar bland annat att speltiden av svensk nykomponerad musik sjunker, framför allt på de statsfinansierade institutionerna, att ekonomin för att komponera ny musik i Sverige är stillastående och att komponister i Sverige ersätts sämre än sina kollegor i Norge, Danmark och Tyskland. Speltiden av svensk musik vid Sveriges institutioner har till exempel sjunkit med drygt 19 000 minuter mellan åren 2008-2011. Jämfört med en tidigare utredning från 2005 skiljer det hela 31 000 minuter enligt statistik från STIM.

– Landets musikarv urholkas långsamt, stick i stäv mot regeringens kulturpolitiska mål om nyskapande och ett kulturarv för framtiden. Rapporten visar att en skälig ersättning till de som skapar musiken ger rimliga förutsättningar att utföra ett professionellt konstnärligt arbete och är en bra början för att åstadkomma en förändring, säger Martin Q Larsson, tonsättare och ordförande i FST.

Bakgrunden till rapporten är att FST och SKAP sedan 1976 har haft ett Beställningsverksavtal som berör kompositioner beställda av institutioner anslutna till Svensk Scenkonst samt av Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion. Avtalet är uppsagt från och med 2012 av FST och SKAP mot bakgrund av de icke skäliga ersättningarna.

– Rapporten visar på musikens värde för de verksamheter som beställer musik och  blir en god hjälp för parterna att nå en skälig och marknadsmässig ersättningsnivå, säger Alfons Karabuda, kompositör och ordförande i SKAP.  

Författare till rapporten är Claes Ånstrand som har lång erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet, bland annat på Näringsdepartementet och Kulturdepartementet. 

Läs rapporten här >>


Taggar:

Om oss

SKAP – Sveriges kompositörer och textförfattare – är intresseorganisationen för Sveriges musikskapare. SKAP har drygt 1 400 medlemmar, och bedriver påverkansarbete nationellt och internationellt. SKAP erbjuder en bred medlemsverksamhet och är musikskaparnas representant i Stims styrelse. SKAP innehar 2016-2019 ordförandeskapet i ECSA – European Composer & Songwriter Alliance och samarbetar genom ECSA med MCNA – Music Creators North America. Tillsammans representerar ECSA och MCNA nationella musikskaparorganisationer och deras medlemmar i över 40 länder. ShareFacebook Twitter LinkedIn