SKAP:s Elise Einarsdotter talade mångfald på Folk- och Världsmusikgalan

När SKAP deltog i halvdagsprogrammet Mångfald i Sverige och världen under Folk- och världsmusikgalan förra helgen diskuterades demokrati, yttrandefrihet och upphovsrätt ur ett mångfaldsperspektiv. SKAP företräddes av Elise Einarsdotter.– Jag visade på konstnärliga rättigheter som verktyg i arbetet för mångfald och pekade på hur dessa rättigheter, eller bristen på dem, ständigt aktualiserar frågan om att utvidga fristadsbegreppet till att omfatta alla typer av konstnärliga yttringar, säger Elise Einarsdotter, ledamot i SKAP:s styrelse.Seminariet hade ett trettiotal deltagare, med representanter för bland annat Kulturrådet, riksdagens kulturutskott, Musik i Väst, Musikcentrum Öst och Väst, RFOD och Tällberg Foundation. Elise Einarsdotter redogjorde också för SKAP:s arbete i den FN-utredning om mänskliga rättigheter som i maj ska avrapportera sitt uppdrag och om det samarbete som nu sker med andra konstnärsorganisationer som KRO, Svenska Tecknare och Konstkritikernas förbund om just fristäder för kulturskapare.– Seminariet bjöd på mycket kunskap och engagemang. SKAP kommer att följa upp diskussionen med ett liknande arrangemang i höst, avslutar Elise Einarsdotter.


Taggar:

Om oss

SKAP – Sveriges kompositörer och textförfattare – är intresseorganisationen för Sveriges musikskapare. SKAP har drygt 1 400 medlemmar, och bedriver påverkansarbete nationellt och internationellt. SKAP erbjuder en bred medlemsverksamhet och är musikskaparnas representant i Stims styrelse. SKAP innehar 2016-2019 ordförandeskapet i ECSA – European Composer & Songwriter Alliance och samarbetar genom ECSA med MCNA – Music Creators North America. Tillsammans representerar ECSA och MCNA nationella musikskaparorganisationer och deras medlemmar i över 40 länder. ShareFacebook Twitter LinkedIn