Nya akutmottagningen i Skövde växer på höjden

Vid projektering och framtagande av behovsanalys av serviceblockets enheter föreslogs en ny vårdbyggnad för operation vid Skaraborgs Sjukhus Skövde. Enligt planen skulle ombyggnad ske av befintliga lokaler för att inrymma postoperation, intensivvårdsavdelning (IVA) samt delar av radiologiverksamheten.
Nu har Skaraborgs Sjukhus styrelse fattat beslut om en justerad placering, som innebär en påbyggnad av ny byggnad för akutmottagning. Denna lösning innebär förbättrade samband för operation, postoperation och IVA med övriga akutenheter. Förslaget möjliggör även bättre samband mellan sjukhusets nuvarande huvudentré och planerad akutentré.
Den totala investeringsramen för dessa lokalprojekt påverkas inte men omfördelas mellan de olika delarna.
Styrelsen informerade också om att den ackumulerade budgetavvikelsen för Skaraborgs Sjukhus 2017 är plus 2,1 miljoner kronor och produktionen är i nivå med vårdöverenskommelse.

Kontakt: Ulla-Britt Hagström (L), ordförande styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, 0705-553943 

Johan Ask (S), vice ordförande, 0733-440986

Jörgen Thorn, sjukhusdirektör, Skaraborgs Sjukhus, 070-938 36 38

Om oss

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal specialiteter. Sjukhuset har verksamhet i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad, och är en del av Västra Götalandsregionen.

Prenumerera

Dokument & länkar