Skaraborgs Sjukhus genomför vårdplatsutredning

Skaraborgs Sjukhus tar vårdplatsbristen på största allvar och kommer enligt östra hälso- och sjukvårdsnämndens önskemål att genomföra en utredning, som ska innefatta hela skaraborgsperspektivet och sjukhusets samtliga utbudspunkter.

Åtgärder pågår ständigt för att få rätt antal vårdplatser. Till exempel:

  • Närsjukvårdsarbetet har intensifierats
  • Samarbetet över verksamhetsområdesgränserna har ökat
  • Vårdplatskoordineringen har fått en ny struktur

Vårdplatsbrist är resultatet av många olika samverkande faktorer. Bemanningssvårigheter och bristande överensstämmelse mellan inflöde av patienter och antalet disponibla vårdplatser är de vanligaste anledningarna.

Att komma tillrätta med vårdplatsbristen är ett långsiktigt arbete. Omställningsarbetet av sjukvården inom Västra Götalandsregionen kommer vara en viktig faktor i arbetet med att få rätt antal vårdplatser på respektive sjukhusort.

Skaraborgs Sjukhus styrelse fick också information om arbetssituationen inom vården den kommande sommaren, som på grund av bemanningsproblem, kan komma att bli extra besvärlig.

Skaraborgs Sjukhus avviker från den beslutade budgeten för perioden jan-maj med minus 5,7 miljoner kronor. Anledningen till detta är främst att SkaS anlitat bemanningsföretag till en hög kostnad, att kostnaden för medicinskt material (exempelvis operationsutrustning m.m.) och kostnaden för analyser från medicinska lab (exempelvis svar på blodprover och vävnadsprover m.m.) har varit högre än budgeterat.

Kostnaderna totalt har ökat med 3,8 procent jämfört med samma period förra året.

Sjukhuset har behandlat det antal patienter som man fått i uppdrag i vårdöverenskommelsen.

Kontakt: Ulla-Britt Hagström (L), ordförande styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, 0705-553943 

Johan Ask (S), vice ordförande, 0733-440986

Jörgen Thorn, sjukhusdirektör, Skaraborgs Sjukhus, 070-938 36 38.

______________________________________

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal specialiteter. Sjukhuset har verksamhet i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad, och är en del av Västra Götalandsregionen.

Om oss

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal specialiteter. Sjukhuset har verksamhet i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad, och är en del av Västra Götalandsregionen.

Prenumerera

Dokument & länkar