invigare


Från vWaxholmsbolagets Vd Anders Lindström, Länsstyrelsen miljödirektör Lars Nyberg, Kommunstyrelsens orförande Värmdö Lars-Erik Alversö samt Skärgårdsstiftelsen Vd Lena Nyberg.

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län är offentlig markägare i Stockholms skärgård. Stiftelsen främjar utvecklingen av friluftsliv, turism och en levande skärgård. Våra entreprenörer, tillsynsmän, naturvårdare och jordbruksarrendatorer håller skärgården öppen, attraktiv och tillgänglig för besökarna. Mer information om Skärgårdsstiftelsen; www.skargardsstiftelsen.se

Prenumerera