– Här har vi verkligen gjort skillnad för havsmiljön!

Det är Skärgårdsstiftelsen som ligger bakom ett av de mest framgångsrika miljöprojekten runt Sveriges kuster. Tack vare den enkla sms-tjänsten med havstulpanvarningen tvättar alltfler idag sin båtbotten istället för att måla med giftiga färger. 

Projektet startades upp i början av 2000-talet av Karin Strandfager som idag är verksam som Naturvårds- och miljöchef på Skärgårdsstiftelsen. Under åren har projektet utvecklats och idag finns sms-tjänsten som varnar när havstulpanerna sätter sig fast på båtskroven på ostkusten. Då är det dags att ta bort de små havstulpanerna genom att till exempel köra in i en båtbottentvätt eller helt enkelt borsta rent med en rotborste. Det finns flera alternativa metoder för att slippa påväxt på båtbotten, man kan också använda skrovduk eller förvara båten på land.

Jag är övertygad om att Havstulpanprojektet har haft en avgörande roll i arbetet för att minska spridningen av miljöfarliga ämnen från båtbottenfärger, säger Karin Strandfager. Det är ett projekt som faktiskt har gjort skillnad för miljön.

Nu tar Svenska Båtunionen över det framgångsrika projektet som idag har sin hemvist hos Båtmiljö.se som också startades på initiativ av Skärgårdsstiftelsen. Havstulpanvarningen har idag cirka 14 500 sms-användare och 4 000 mail-användare och nu hoppas Peter Karlsson, Verksamhetschef på Svenska Båtunionen, att få en ännu större spridning på informationen. 

Hur kommer ni att ta projektet vidare?
Vi kommer att jobba för att så många som möjligt av våra båtklubbar blir observatörer längs vår kust och på så sätt kunna tillhandahålla lokal och dagsaktuell information. Genom klubbarna kan vi också engagera medlemmarna i arbetet. Vi har även tagit fram ett ”gör-det-själv-kit” där man kan ha egen havstulpanvarnare vid sin båtplats och själv kan se när det är dags att tvätta skrovet, säger Peter Karlsson.   

Skärgårdsstiftelsens Karin Strandfager tycker att det känns mycket bra att Båtunionen nu tar över.

Sedan vi startade projektet har vi fokuserat på att informera om alternativ till båtbottenfärgerna och vi har verkligen sett en förändring under de år som vi har drivit projektet. Idag är båtägare mer miljömedvetna och intresserade av att minska sin negativa påverkan på miljön. Det är oerhört positivt att båtlivet själva nu vill ta projektet vidare, avslutar Karin Strandfager. 


Fakta 
Havstulpanprojektet startades av Skärgårdsstiftelsen i början av 2000-talet. Under åren har projektet utvecklats och tack vare externa medel från havsmiljöanslaget finns idag observatörer som undersöker havstulpanernas liv på 140 platser mellan Umeå och Trelleborg. Genom att studera en påväxtplatta varje vecka under sommarsäsongen kan observatörerna rapportera när havstulpanerna börjar växa just i deras vik.

Syftet med Havstulpanprojektet är att minska spridningen av miljöfarliga ämnen i naturmiljön. Genom att ta reda på när havstulpanerna sätter sig fast kan båtägare få information om när det är dags att tvätta båtbotten. Då kan båtägare slippa använda dyr och giftig bottenfärg som påverkar våra grunda vikar och Östersjöns känsliga vattenmiljö negativt.
 

Presskontakt, Skärgårdsstiftelsen: Naturvårds- och Miljöchef Karin Strandfager‚ karin.strandfager@skargardsstiftelsen.se 08-123 124 60

Presskontakt, Svenska Båtunionen: Verksamhetschef Peter Karlsson, peter@batunionen.com 08- 545 859 61

OBS! Bilderna är fria för publicering med byline, foto: Skärgårdsstiftelsen, Karin Strandfager 

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
Adress: Box 7669, 103 94 Stockholm, Besöksadress: Svensksundsvägen 5, Skeppsholmen
Kommunikationschef  Ulrika Palmblad, Mail: ulrika.palmblad@skargardsstiftelsen.se
Tel: 08-123 124 30
www.skargardsstiftelsen.se

________________________________________________________________
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län, är mark- och fastighetsägare i Stockholms skärgård. Vår uppgift är att hålla skärgården öppen för alla!
Skärgårdsstiftelsen främjar utvecklingen av friluftsliv, turism och en levande skärgård. Mer information www.skargardsstiftelsen.se

Om oss

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län är offentlig markägare i Stockholms skärgård. Stiftelsen främjar utvecklingen av friluftsliv, turism och en levande skärgård. Våra entreprenörer, tillsynsmän, naturvårdare och jordbruksarrendatorer håller skärgården öppen, attraktiv och tillgänglig för besökarna. Mer information om Skärgårdsstiftelsen; www.skargardsstiftelsen.se

Prenumerera

Media

Media