– katastrofala siffror från ejderinventeringarna ger upphov till många frågor

– Idag har vi för många frågor och för få svar, säger Gunnar Hjertstrand, Fältsamordnare för Projekt Levande Skärgårdsnatur. Kustfågelinventeringarna visar att ejdern fortsätter att minska och riskerar att försvinna från delar av Stockholms skärgård. Forskningsprojekt har startats för att se om svaret ligger i tiaminbrist som är en av teorierna kring minskningen av ejdern. – Projekt Levande skärgårdsnatur kommer vara behjälpliga i forskningsarbetet framöver med viss provtagning och insamling av fakta och forskningsunderlag. Vi hoppas att inom en snar framtid kunna komma med svar som gör att trenden kan vändas i kommande års inventeringar.

Rapporten visar också andra intressanta resultat och trender när det gäller utvecklingen av djurlivet i Stockholms skärgård. Bland annat visar siffrorna att utvecklingen av populationen av skarv, havsörn och säl nu planar ut efter en längre period av ökning. De som har varit oroliga för utvecklingen kan därmed lugnas med att det nu ser ut som att naturen reglerar sig själv.
– Inga träd växer ända upp i himlen, naturen är självreglerande, bekräftar Gunnar Hjertstrand.

Lena Nyberg, Vd för Skärgårdsstiftelsen, tycker att det är positivt att stiftelsen deltar aktivt i det förebyggande arbetet för en frisk natur i Stockholms skärgård. – De resultat vi får fram i inventeringarna och arbetet med Levande skärgårdsnatur ger viktiga nycklar till forskarnas vidare arbete med att hitta öppningar i den problematik som påvisas.

För mer information kontakta:
Gunnar Hjertstrand, Fältsamordnare för Projekt Levande Skärgårdsnatur
Mail gunnar.hjertstrand@skargardsstiftelsen.se, Tel 070-377 78 05

Ulrika Palmblad, Informationsansvarig Skärgårdsstiftelsen
Mail ulrika.palmblad@skargardsstiftelsen.se, Tel 0708-30 69 68

Om Projekt Levande Skärgårdsnatur
Projekt Levande skärgårdsnatur startade 1985 med inventeringar av kustfåglar. Tanken med projektet var att få en bättre miljö-övervakning och dokumentation av växt- och djurlivet i Stockholms skärgård. Det skulle fungera som en snabb och obyråkratisk väckarklocka för miljöfrågor i skärgården. Skärgårdsstiftelsen hade goda förutsättningar att, genom sina tillsynsmän, samla in material och sköta fältarbetet.

Projekt Levande Skärgårdsnatur drivs idag av Skärgårdsstiftelsen och Länsstyrelsen i Stockholms län i samarbete med Naturhistoriska riksmuseet, Naturskyddsföreningen och Stockholms Universite

Vill du att vi skickar den tryckta rapporten till dig: Beställ på vår hemsida

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
Adress: Box 7669, 103 94 Stockholm, Besöksadress: Svensksundsvägen 5, Skeppsholmen
Informationsansvarig Ulrika Palmblad, Mail: ulrika.palmblad@skargardsstiftelsen.se
Tel: 08-440 56 00, Direkt nr: 08-440 56 09, Mobil: 0708-30 69 68
www.skargardsstiftelsen.se

________________________________________________________________
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län är offentlig markägare i Stockholms skärgård. Vår uppgift är att hålla skärgården öppen för alla. Genom betesdrift bevarar vi skärgårdens naturvärden och landskapsbild. Stiftelsen främjar utvecklingen av friluftsliv, turism och en levande skärgård. Våra tillsynsmän, naturvårdare och jordbruksarrendatorer är bofasta i skärgården. Mer information om Skärgårdsstiftelsen; www.skargardsstiftelsen.se

Taggar:

Om oss

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län är offentlig markägare i Stockholms skärgård. Stiftelsen främjar utvecklingen av friluftsliv, turism och en levande skärgård. Våra entreprenörer, tillsynsmän, naturvårdare och jordbruksarrendatorer håller skärgården öppen, attraktiv och tillgänglig för besökarna. Mer information om Skärgårdsstiftelsen; www.skargardsstiftelsen.se

Prenumerera

Media

Media