Både orosmoln och glädjeämnen i årets rapport

– 2012 års Levande skärgårdsnatur, om djur och natur i Stockholms skärgård

Ejdern visade 2011 på en fortsatt snabb minskning och för svärtan blev resultatet det lägsta under de 26 år som räkningarna pågått. För tordmulen och sillgrisslan ser utvecklingen betydligt bättre ut och de senaste årens utveckling mot en utjämning i kurvorna för säl, havsörn och skarv verkar hålla i sig.

– Alla områden där vi tidigare haft stora bestånd av ejder har ytterligare minskat kraftigt. Samtidigt verkar bestånden öka något eller ligga mer stabilt längre in i skärgården. Men trots det är den totala bilden att läget för ejder är fortsatt dystert, säger projektledaren Karin Strandfager.

Att läget för ejdern verkar betydligt sämre i ytterskärgården än längre in är något som observerats under några år. Dessa observationer ledde till att det 2011 även gjordes en linjetaxering från innerskärgården till ytterskärgården i ett begränsat skärgårdsområde (Stavsnäs, Maderö och österut). Resultaten visar att de flesta häckningarna skedde i den innersta skärgårdsdelen. Tyvärr visar studien också på ett uruselt häckningsresultat där man kan undra om merparten av ejderhonorna verkligen ens har försökt häcka. De få ungar som kläcktes hade också mycket låg överlevnad, hela 70% av de kläckta ungarna hade dött inom två månader.

Projekt Levande skärgårdsnatur startades redan 1985 och hade förutom miljöövervakning och dokumentation i syfte att vara en snabb väckarklocka för miljöfrågor. Något som Gunnar Hjertstrand, fältsamordnare för projektet känner igen sig i. – När vi i vårt jobb räknar, mäter, väger, märker, registrerar och rapporterar känns det meningsfullt att tänka sig som en kugge i det maskineri som jobbar för ett friskare Östersjön. Om inte våra företrädare haft samma inställning så kanske vi nu varken haft säl eller örn kvar i skärgården.

För Skärgårdsstiftelsen är projektet ett flaggskepp för det stora naturvårds- och miljöarbete som genomförs på våra områden i Stockholms skärgård. Där rapporterna inte bara är viktiga i form av resultat och siffror utan även genom att stiftelsen hela tiden har personal som ser, hör och upplever naturmiljön i sitt arbete i projektet (och i sitt ordinarie arbete som tillsynsmän eller naturvårdare).


– Skärgårdsstiftelsens personal finns på plats ute i skärgården året runt och kan göra unika observationer. Genom Projekt Levande skärgårdsnatur fortsätter vi att sätta stiftelsens naturvårds- och miljöarbete i fokus, säger Vd Lena Nyberg.

För mer information kontakta:
Gunnar Hjertstrand, Fältsamordnare för Projekt Levande Skärgårdsnatur
Mail gunnar.hjertstrand@skargardsstiftelsen.se, Tel 070-377 78 05

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
Adress: Box 7669, 103 94 Stockholm, Besöksadress: Svensksundsvägen 5, Skeppsholmen
Informationsansvarig Ulrika Palmblad, Mail: ulrika.palmblad@skargardsstiftelsen.se
Tel: 08-440 56 00, Direkt nr: 08-440 56 09, Mobil: 0708-30 69 68
www.skargardsstiftelsen.se

________________________________________________________________
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län är offentlig markägare i Stockholms skärgård. Vår uppgift är att hålla skärgården öppen för alla. Genom betesdrift bevarar vi skärgårdens naturvärden och landskapsbild. Stiftelsen främjar utvecklingen av friluftsliv, turism och en levande skärgård. Våra tillsynsmän, naturvårdare och jordbruksarrendatorer är bofasta i skärgården. Mer information om Skärgårdsstiftelsen; www.skargardsstiftelsen.se

Taggar:

Om oss

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län är offentlig markägare i Stockholms skärgård. Stiftelsen främjar utvecklingen av friluftsliv, turism och en levande skärgård. Våra entreprenörer, tillsynsmän, naturvårdare och jordbruksarrendatorer håller skärgården öppen, attraktiv och tillgänglig för besökarna. Mer information om Skärgårdsstiftelsen; www.skargardsstiftelsen.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar