Beslutsfattare lär sig lyssna på unga

– Barn och ungdomskonferens genomförd på Åland

Nordiska skärgårdssamarbetet hade under måndagen en konferens i Mariehamn, Åland. Konferensen anordnades i samverkan med Ålands landskapsregering, Eu-projektet Young Voices och dess samverkanspartners. Syftet är att öka barnperspektivet i alla verksamheter som berör barn och unga i skärgården.

Målgruppen för konferensen var politiker, tjänstemän och andra vuxna beslutsfattare och anslutningen till arrangemanget var stort. Ett 40-tal personer som är verksamma i Ålands, Egentliga Finlands och Stockholms skärgårdar deltog.

– Skärgården är en bra miljö för barn och ungdomar att vara i, det gäller att vi vuxna tar till oss de önskemål som de har för att skärgården ska fortsätta vara en attraktiv boendemiljö för barnfamiljer och att fler vill komma ut för rekreation i skärgården, säger Lena Nyberg Vd Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län och en av föreläsarna vid konferensen.

Barn och unga blir allt för sällan hörda när beslut ska fattas som berör dem. Vuxna måste lära sig att lyssna till de unga skärgårdsborna. Om man tar till sig vad barn och unga tycker blir beslutsfattarna bättre på att fatta beslut och besluten får bättre kvalitét.

– Konferensen anordnades för att lyfta fram barn och ungas rättighet att få säga sin mening innan vuxna fattar beslut, säger Sandra Löfgren projektledare för Young Voices i Sverige. Projektet startades av Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län för att öka barnanpassningen av stiftelsens verksamhet. Projektet är ett samarbete mellan stiftelsen, Österåkers kommun, Friluftsfrämjandet och Skunk, skärgårdsungdomarnas intresseorganisation på Åland.

Vid möten med unga skärgårdsbor framgår det tydligt att de vill vara med och bestämma. Det är bra för beslutens kvalitét men det är dessutom en rättighet barn och unga har enligt FN:s konvention om barnets rättigheter och som vi vuxna har lovat att leva upp till.

– Bra kommunikationer, fler mötesplatser och ordnade aktiviteter är de frågor som oftast lyfts fram i mötet med skärgårdsungdomar, avslutar projektledaren Sandra Löfgren.

För mer information kontakta:
Projektledare Young Voices, Sandra Löfgren
Mail: sandra.lofgren@skargardsstiftelsen.se, Tel 070-377 23 07

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
Adress: Box 7669, 103 94 Stockholm, Besöksadress: Svensksundsvägen 5, Skeppsholmen
Informationsansvarig Ulrika Palmblad, Mail: ulrika.palmblad@skargardsstiftelsen.se
Tel: 08-440 56 00, Direkt nr: 08-440 56 09, Mobil: 070-377 07 13
www.skargardsstiftelsen.se

________________________________________________________________
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län är offentlig markägare i Stockholms skärgård. Vår uppgift är att hålla skärgården öppen för alla. Genom betesdrift bevarar vi skärgårdens naturvärden och landskapsbild. Stiftelsen främjar utvecklingen av friluftsliv, turism och en levande skärgård. Våra tillsynsmän, naturvårdare och jordbruksarrendatorer är bofasta i skärgården. Mer information om Skärgårdsstiftelsen; www.skargardsstiftelsen.se

Taggar:

Om oss

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län är offentlig markägare i Stockholms skärgård. Stiftelsen främjar utvecklingen av friluftsliv, turism och en levande skärgård. Våra entreprenörer, tillsynsmän, naturvårdare och jordbruksarrendatorer håller skärgården öppen, attraktiv och tillgänglig för besökarna. Mer information om Skärgårdsstiftelsen; www.skargardsstiftelsen.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar