Fler kontrollanter ger ökad säkerhet: Få säker havstulpaninformation via sms

Skärgårdsstiftelsen har under en tid arbetat med att öka medvetenheten hos allmänheten om miljövänligare havstulpanbekämning med hjälp av båtbottentvättar. För att öka mängden båtbottentvättar inledde Skärgårdsstiftelsen förra året ett samarbete med stiftelsen Håll Sverige Rent. Samarbetet har lett till många nya kontrollplatser och därmed större precision i informationen. Nytt för i år är att man kan få information om när plågoandarna sätter sig fast via sms.

Havstulpaner på båtskrovet är ett gissel för både båtägare och miljö. Valet har tidigare stått mellan att använda sig av giftig bottenfärg eller få skrovet överväxt med havstulpaner, med ökade bränslekostnader och långsammare båt till följd. Havstulpanen är ett litet kräftdjur som börjar sitt liv som frisimmande larv. När den blir äldre slår den sig ned på en lämplig yta och bygger sig ett skyddande skal av kalk. Det är i detta skede den blir till ett problem för båtägarna Om havstulpanen tas bort i ett tidigt skede, när den precis slagit sig ner, är skalet tunt och lätt att få bort. När den sitter för länge hinner den bygga så starkt skal att den inte går bort med tvätt utan måste skrapas bort, vilket kan vara väldigt mödosamt. Allt större intresse bland båtägare I Östersjön går havstulpanerna från larvstadie till vuxenstadie under cirka en till två veckor per år och med hjälp av undersökningsstationer går det att se när det är dags att tvätta båten för bästa resultat. Det finns idag två olika slags båttvättar, borsttvätt då borstas båtbotten ren från havstulpaner och högtryckstvätt då lyfts båten upp och spolas ren från all påväxt. Annars kan man tvätta båten för hand. Och intresset bland båtägare har ökat starkt. – Det är mycket glädjande, ju fler som använder sig av bottentvättmetoden i stället för giftiga bottenfärger desto bättre för miljön, säger Jessica Ångström på Håll Sverige Rent. På www.giftfrimiljo.nu kan du skriva in ditt mobilnummer för att få information via sms, här finns även en förteckning över båtbottentvättar på ostkusten. För mer information eller för att anmäla dig som frivillig till kontrollarbetet, kontakta Anna Ehn på Skärgårdsstiftelsen, anna.ehn@skargardsstiftelsen.se eller 076-7793785

Om oss

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län är offentlig markägare i Stockholms skärgård. Stiftelsen främjar utvecklingen av friluftsliv, turism och en levande skärgård. Våra entreprenörer, tillsynsmän, naturvårdare och jordbruksarrendatorer håller skärgården öppen, attraktiv och tillgänglig för besökarna. Mer information om Skärgårdsstiftelsen; www.skargardsstiftelsen.se

Prenumerera

Dokument & länkar