Inbjudan pressträff: Nu är den här! 2012 års Levande skärgårdsnatur

– om djur och natur i Stockholms skärgård, i år med fokus på Skräntärnan.

Välkommen att ta del av resultat, diskussioner och rapporter från 2011 års inventeringar som nu sammanställts i årets rapport inom Projekt Levande skärgårdsnatur.

Bland arterna som inventeras återfinns, kustfågel, säl, havsörn, berguv och skarv. I årets rapport har vi extra fokus på skräntärnan som är årets inventeringsart 2012.  

Tid: 24 april kl 10.30
Plats:  Skärgårdsstiftelsens kansli, Skeppsholmen

För att presentera resultaten, svara på frågor och ge intervjuer finns följande personer på plats under pressträffen:
Lena Nyberg, Vd Skärgårdsstiftelsen
Gunnar Hjertstrand, Fältsamordnare för Projekt Levande Skärgårdsnatur
Mats Gothnier, Länsstyrelsen i Stockholms län
Karin Strandfager, Projektledare Levande skärgårdsnatur

För anmälan till pressträffen: Kontakta Ulrika Palmblad, Informationsansvarig Skärgårdsstiftelsen
Mail ulrika.palmblad@skargardsstiftelsen.se, Tel 070-377 07 13

Om Projekt Levande Skärgårdsnatur
Projekt Levande skärgårdsnatur startade 1985 med inventeringar av kustfåglar som sedan dess har genomförts varje år.  Projektet har utvecklats och innehåller idag inventeringar och bevakning av ett antal djur- och växtarter. Tanken med projektet var att få en bättre miljöövervakning och dokumentation av växt- och djurlivet i Stockholms skärgård. Det skulle fungera som en snabb och obyråkratisk väckarklocka för miljöfrågor i skärgården. Skärgårdsstiftelsen hade goda förutsättningar att, genom sina tillsynsmän, samla in material och sköta fältarbetet.

Projektet drivs idag av Skärgårdsstiftelsen och Länsstyrelsen i Stockholms län i samarbete med
Naturhistoriska riksmuseet, Naturskyddsföreningen och Stockholms Universitet, vilka även svarar
för en stor del av sammanställningen och utvärdering av data.

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
Adress: Box 7669, 103 94 Stockholm, Besöksadress: Svensksundsvägen 5, Skeppsholmen
Informationsansvarig Ulrika Palmblad, Mail: ulrika.palmblad@skargardsstiftelsen.se
Tel: 08-440 56 00, Direkt nr: 08-440 56 09, Mobil: 070-377 07 13
www.skargardsstiftelsen.se

________________________________________________________________
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län är offentlig markägare i Stockholms skärgård. Vår uppgift är att hålla skärgården öppen för alla. Genom betesdrift bevarar vi skärgårdens naturvärden och landskapsbild. Stiftelsen främjar utvecklingen av friluftsliv, turism och en levande skärgård. Våra tillsynsmän, naturvårdare och jordbruksarrendatorer är bofasta i skärgården. Mer information om Skärgårdsstiftelsen; www.skargardsstiftelsen.se

Taggar:

Om oss

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län är offentlig markägare i Stockholms skärgård. Stiftelsen främjar utvecklingen av friluftsliv, turism och en levande skärgård. Våra entreprenörer, tillsynsmän, naturvårdare och jordbruksarrendatorer håller skärgården öppen, attraktiv och tillgänglig för besökarna. Mer information om Skärgårdsstiftelsen; www.skargardsstiftelsen.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar