Nu är den här; 2011-års Levande skärgårdsnatur – om djur och natur i Stockholms skärgård, i år med särskild fokus på ejdern.

Välkommen att ta del av resultat, diskussioner och rapporter från 2010
års inventeringar som nu sammanställts i årets rapport inom Projekt
Levande skärgårdsnatur.

Bland arterna som inventeras återfinns, kustfågel, säl, havsörn, berguv
och skarv. I årets rapport har vi extra fokus på ejdern och den problem-
atik som gör att antalet ejdrar minskar kraftigt i hela skärgården.

Tid: 28 april kl 10:00
Plats: Båten Riddarfjärden strax nedanför Stockholms slott, Skeppsbron

För att presentera resultaten, svara på frågor och ge intervjuer finns
följande personer på plats under pressträffen:

Lena Nyberg, Vd Skärgårdsstiftelsen
Gunnar Hjertstrand, Fältsamordnare för Projekt Levande Skärgårdsnatur
Mats Nordin, Länsstyrelsen i Stockholms län
Karin Strandfager, Projektledare Levande skärgårdsnatur, Skärgårdsstiftelsen

För anmälan till pressträffen:
Kontakta Ulrika Palmblad, Informationsansvarig Skärgårdsstiftelsen
Mail ulrika.palmblad@skargardsstiftelsen.se, Tel 0708-30 69 68Om Projekt Levande Skärgårdsnatur

Projekt Levande skärgårdsnatur startade 1985 med inventeringar av kustfåglar som sedan dess har genomförts varje år. Tanken med projektet var att få en bättre miljöövervakning och dokumentation av växt- och djurlivet i Stockholms skärgård. Det skulle fungera som en snabb och obyråkratisk väckarklocka för miljöfrågor i skärgården. Skärgårdsstiftelsen hade goda förutsättningar att, genom sina tillsynsmän, samla in material och sköta fältarbetet.

Projektet drivs idag av Skärgårdsstiftelsen och Länsstyrelsen i Stockholms län i samarbete med

Naturhistoriska riksmuseet, Naturskyddsföreningen och Stockholms Universitet, vilka även svarar för en stor del av sammanställningen och utvärdering av data.Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
Adress: Box 7669, 103 94 Stockholm, Besöksadress: Svensksundsvägen 5, Skeppsholmen
Informationsansvarig Ulrika Palmblad, Mail: ulrika.palmblad@skargardsstiftelsen.se
Tel: 08-440 56 00, Direkt nr: 08-440 56 09, Mobil: 0708-30 69 68
www.skargardsstiftelsen.se

________________________________________________________________
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län är offentlig markägare i Stockholms skärgård. Vår uppgift är att hålla skärgården öppen för alla. Genom betesdrift bevarar vi skärgårdens naturvärden och landskapsbild. Stiftelsen främjar utvecklingen av friluftsliv, turism och en levande skärgård. Våra tillsynsmän, naturvårdare och jordbruksarrendatorer är bofasta i skärgården. Mer information om Skärgårdsstiftelsen; www.skargardsstiftelsen.se

Om oss

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län är offentlig markägare i Stockholms skärgård. Stiftelsen främjar utvecklingen av friluftsliv, turism och en levande skärgård. Våra entreprenörer, tillsynsmän, naturvårdare och jordbruksarrendatorer håller skärgården öppen, attraktiv och tillgänglig för besökarna. Mer information om Skärgårdsstiftelsen; www.skargardsstiftelsen.se

Prenumerera

Media

Media