Över 10 000 har laddat ned Båtmiljöappen

– nu släpper vi även Båtmiljö.se i ny version

Båtsäsongen är igång på allvar och lagom till de stora semesterveckorna släpps nu en uppdaterad version av Båtmiljö.se – sajten som hjälper dig till ett miljövänligare båtliv.

Kopplat till sajten finns även Båtmiljöappen som innehåller kartor över sugtömningsstationer, båtbottentvättar och utslagsvaskar. Med i appen finns också den mycket populära havstulpanvarningen. – I år har det tillkommit ett trettiotal nya tömningsstationer som nu ligger inne i appen. Helt nytt för året är även att vi har med alla utslagsvaskar längs Sveriges kuster, berättar redaktör Anna Ehn.

I appen finns också Havstulpanvarningen som meddelar när det är dags att tvätta båtbotten under sommaren för att slippa påväxt från havstulpaner. En mycket populär tjänst som även finns med sms-varning. Sms-tjänsten har i skrivande stund 6 500 abonnenter.

– Det är jättekul att så många använder appen och sms-tjänsten, säger Anna Ehn som upplever att Båtmiljö.se och kringtjänsterna fyller viktiga behov för flera aktörer. – Vi märker att Båtmiljö.se har blivit en sambandscentral mellan båtägare och myndigheter kring miljöfrågor på sjön. Den fyller ett behov och bidrar stort till miljöarbetet och ger stöd för både båtklubbar och kommuner.

Den nya designen gör sajten mer lättnavigerad men har kvar samma informativa innehåll. Att informera om båtmiljöfrågor är viktigt för Skärgårdsstiftelsen vars personal på nära håll följer utvecklingen av både båtliv och miljöfrågor kopplade till skärgård och båtar.

– Skärgårdsstiftelsen ska främja friluftsliv och besök i skärgården och försöka skapa förutsättningar för fler att uppleva skärgården. Detta måste kunna ske utan att miljön försämras. Därför måste stiftelsen verka för en långsiktigt hållbar utveckling av Stockholms skärgård. Båtmiljö.se är ett viktigt verktyg för båtbesökare att kunna vara i skärgården på ett miljövänligt sätt, säger stiftelsens Vd Lena Nyberg.Båtmiljö.se och Båtmiljöappen är finansierad av medel från Havs- och vattenmyndigheten.

Kontaktperson Båtmiljö.se: Anna Ehn, mail: anna.ehn@skargardsstiftelsen.se, tel: 0734- 35 15 58

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
Adress: Box 7669, 103 94 Stockholm, Besöksadress: Svensksundsvägen 5, Skeppsholmen
Informationsansvarig Ulrika Palmblad, Mail: ulrika.palmblad@skargardsstiftelsen.se
Tel: 08-440 56 00, Direkt nr: 08-440 56 09, Mobil: 070-377 07 13
www.skargardsstiftelsen.se

________________________________________________________________
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län är offentlig markägare i Stockholms skärgård. Vår uppgift är att hålla skärgården öppen för alla. Genom betesdrift bevarar vi skärgårdens naturvärden och landskapsbild. Stiftelsen främjar utvecklingen av friluftsliv, turism och en levande skärgård. Våra tillsynsmän, naturvårdare och jordbruksarrendatorer är bofasta i skärgården. Mer information om Skärgårdsstiftelsen; www.skargardsstiftelsen.se

Taggar:

Om oss

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län är offentlig markägare i Stockholms skärgård. Stiftelsen främjar utvecklingen av friluftsliv, turism och en levande skärgård. Våra entreprenörer, tillsynsmän, naturvårdare och jordbruksarrendatorer håller skärgården öppen, attraktiv och tillgänglig för besökarna. Mer information om Skärgårdsstiftelsen; www.skargardsstiftelsen.se

Prenumerera

Dokument & länkar