Seminarier ger ökad skärgårdskunskap under båtmässan

– nytt samarbete mellan Allt för sjön och Skärgårdsstiftelsen

Nu binder vi samman båtmässan Allt för sjöns stora skärgårds- och båtintresserade publik med Skärgårdsstiftelsens kunskap om skärgårdsfrågor och erbjuder två seminarier tillsammans. Välkommen till ett politikersamtal om Framtidens skärgård och en odyssé över Huvudskär nu och då.

För Skärgårdsstiftelsen är samarbetet ett sätt att bredda målgruppen för seminarierna som tidigare varit exklusiva för stiftelsens vänner. Genom att Allt för sjön nu öppnar upp för detta kan vi ge möjlighet till fler att få kunskaper om den skärgård som många av mässans besökare kommer att framföra sina båtar i.

– En ren miljö och en attraktiv skärgård är ju en förutsättning för båtlivet, så de här frågorna ligger oss väldigt varmt
om hjärtat, både mig personligen och ur mässans synvinkel. Och det ligger en hel del frågor om skärgårdens utveckling på bordet just nu, så varför inte låta så många som möjligt ta del av den debatten. Jag tror faktiskt att frågorna på något sätt berör merparten av våra nästan 100 000 besökare, säger Thomas Sandberg, projektledare för Allt för sjön.

– Många av mässans besökare och stiftelsens vänner har ett brett intresse för skärgården och skärgårdsfrågor. Därför känns det roligt att kunna erbjuda seminarier som tar upp aktuella frågor i skärgården och bredda kunskapen om förhållandena i Stockholms övärld. I år är det val och därför känns det naturligt att anordna ett politiskt samtal som kan visa på partiernas ambitioner för skärgårdens utveckling. Huvudskär är en alltid lika spännande plats med en unik historia och stiftelsen kulturbyggnader väcker stort intresse. Bredden på ämnen i seminarierna visar även tydligt på bredden av stiftelsens verksamhet, säger Skärgårdsstiftelsens Vd Lena Nyberg.


Välkommen till seminarierna:
Sem 1: Framtidens skärgård
Ett politiskt samtal om skärgårdens framtid. Det är val hösten 2014 och det gör att politiken kommer stå i fokus under året. För skärgårdsintresserade kan det därför vara intressant att få en bild av hur de politiska visionerna ser ut för skärgården i sin helhet, för Skärgårdsstiftelsen, för båttrafiken och för förutsättningarna för besöksnäringen.
Välkommen att ställa dina frågor till politikerna!
Tid: 5 mars, kl 16-18
Plats: sal K11
På scen: De politiska partierna i Stockholms läns landsting. Moderator: Jeppe Wikström

Sem 2: Huvudskär nu och då
Stiftelsens styrelseordförande Gustav Hemming inleder seminariet. Susanne Svantesson och Anders Willborg kommer att berätta om Huvudskärs historia och ögruppens betydelse för skärgården, utifrån det forskningsarbete som de bedrivit kopplat till utställningen ”Bland uniformer och strömmingsskötar” om Huvudskärs historia, på Ornö Museum. Under föreläsningen kommer bl.a. de unika myndighetshusens historia och ett antal personporträtt att belysas tillsammans med unika historiska fotografier.
Tid: 6 mars, kl 16-18
Plats
: sal K11


För mer information se www.skargardsstiftelsen.se

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
Adress: Box 7669, 103 94 Stockholm, Besöksadress: Svensksundsvägen 5, Skeppsholmen
Informationsansvarig Ulrika Palmblad, Mail: ulrika.palmblad@skargardsstiftelsen.se
Tel: 08-440 56 00, Direkt nr: 08-440 56 09, Mobil: 070-377 07 13
www.skargardsstiftelsen.se

________________________________________________________________
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län är offentlig markägare i Stockholms skärgård. Vår uppgift är att hålla skärgården öppen för alla. Genom betesdrift bevarar vi skärgårdens naturvärden och landskapsbild. Stiftelsen främjar utvecklingen av friluftsliv, turism och en levande skärgård. Våra tillsynsmän, naturvårdare och jordbruksarrendatorer är bofasta i skärgården. Mer information om Skärgårdsstiftelsen; www.skargardsstiftelsen.se

Taggar:

Om oss

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län är offentlig markägare i Stockholms skärgård. Stiftelsen främjar utvecklingen av friluftsliv, turism och en levande skärgård. Våra entreprenörer, tillsynsmän, naturvårdare och jordbruksarrendatorer håller skärgården öppen, attraktiv och tillgänglig för besökarna. Mer information om Skärgårdsstiftelsen; www.skargardsstiftelsen.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar