Välkommen till Sälstationen på Gålö

Tränade sälar i krigstjänst som skulle markera minor och u-båtar på fientliga uppdrag i Östersjön. Palissadtäckta bassänger där sälarna simmade runt och ett helt spaningscenter förklätt till sportstugor vid vattenbrynet i 1940-talets skärgård.  – Jo historien är faktiskt sann, och nu finns de spännande berättelserna bevarade i ett nytt resmål på Gålö.

– Det är jätteroligt att Skärgårdsstiftelsen nu kan presentera ett helt nytt besöksmål med en så spännande historia. Här ser vi att EU-stöd kan användas för att lyfta besöksnäringen runt Östersjön. Vi önskar våra nya entreprenörer varmt lycka till med förvaltningen av denna skatt, säger Vd Anna Waxin

Fram till för några år sedan var verksamheten hemligstämplad, men nu är det öppet för alla att ta del av den spännande historien om ”sälarna i krigstjänst”. Husen är renoverade och palissaden utanför sälbassängen finns kvar. En ny app är framtagen med arkivfilmer och återblickar där bland annat Per Fellenius, son till verksamhetsledaren Valdemar Fellenius berättar rörande om sin barndom tillsammans med sin enda vän, den krigstränade sälen Pelle. Det är lätt att bli tillbakaflyttad till en svunnen tid.  

Skärgårdsstiftelsens Pia Berg ligger bakom genomförandet av alla delar av projektet. Historien om Sälstationen har fascinerat henne sedan det första besöket för över fem år sedan, då platsen var tämligen förfallen.

– Redan då kände jag att det här får bli mitt speciella uppdrag; att ge många besökare möjlighet att ta del av den här spännande historien. Nu är jag stolt över att ha kunnat bidra till att väcka sälstationen ur sin törnrosasömn, säger projektledare Pia Berg.

Sälstationen går också att boka för övernattning och konferenser. De nyrenoverade stugorna har fått tidsenlig inredning och förflyttar dig i tid och rum. Mer information hittar du på www.salstationen.com

Med appen Coastal Past kan du upptäcka Östersjöns försvarshistoria och förbereda ditt besök på Gålö. Ladda hem den på app store eller Google Play.

Läs mer om Sälstationen på Skärgårdsstiftelsens hemsida.

Kontakt: Projektledare Pia Berg: pia.berg@skargardsstiftelsen.se, 08-123 124 20

Sälstationen är renoverad med ekonomiskt stöd från EU-programmet Central Baltic inom projektet Footprints of Defence in the Archipelago, där fyra militärhistoriska platser ingår. Besök även 1800-talsfästningen Bomarsund på Åland. På Öröi Åbolands södra skärgård öppnas nu ryssarnas fort från tidigt 1900-tal och i Korpoström levandegörs 1700-talets sjöslag i en ny utställning.

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
Adress: Box 7669, 103 94 Stockholm, Besöksadress: Svensksundsvägen 5, Skeppsholmen
Kommunikationschef  Ulrika Palmblad, Mail: ulrika.palmblad@skargardsstiftelsen.se
Tel: 008-123 124 30
www.skargardsstiftelsen.se

________________________________________________________________
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län, är mark- och fastighetsägare i Stockholms skärgård. Vår uppgift är att hålla skärgården öppen för alla!
Skärgårdsstiftelsen främjar utvecklingen av friluftsliv, turism och en levande skärgård. Mer information www.skargardsstiftelsen.se

Om oss

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län är offentlig markägare i Stockholms skärgård. Stiftelsen främjar utvecklingen av friluftsliv, turism och en levande skärgård. Våra entreprenörer, tillsynsmän, naturvårdare och jordbruksarrendatorer håller skärgården öppen, attraktiv och tillgänglig för besökarna. Mer information om Skärgårdsstiftelsen; www.skargardsstiftelsen.se

Prenumerera