Bara en av tio vill använda bensinskatter för att minska bilismen

SKATTEBETALARNA: GALLUP inför valet - nr 2*: Stockholm den 8 juli 2002 Bara en av tio vill använda bensinskatter för att minska bilismen Endast en minoritet (11 procent) anser att skatter skall användas som styrmedel för att minska bilismen. Hälften av de tillfrågade anser att skatterna på bilismen enbart skall användas för att finansiera samhällets kostnader för bilismen medan en dryg fjärdedel (29 procent) kan tänka sig att dessa skatter används som allmän finansieringskälla för staten. Sympatisörer till miljöpartiet och vänsterpartiet skiljer sig från övriga; 26 procent respektive 18 procent menar att man skall använda skatteinstrumentet som styrmedel för att begränsa bilåkandet. Bland samtliga övriga partiers sympatisörer finns en stor majoritet som menar att skatter på bilismen endast skall användas för att betala samhällets kostnader för bilismen (45 - 56 procent) eller allmänt bidra till att finansiera offentlig verksamhet (25 - 35 procent). Övertygande majoritet för att bilismen skall bära sina egna kostnader - men inget mer! Svensken i gemen är bilberoende, vill ha sänkt bensinskatt och anser att bilismen skall bära sina egna kostnader men inget annat! Ca 80 procent av hushållen har tillgång till bil. Det är samma andel av hushållen som anger att man har tillgång till cykel. Ca 5 procent har tillgång till moped eller motorcykel. Av de tillfrågade tycker 2 av 3 (67%) att bensinskatterna bör vara mycket eller något lägre än idag. En fjärdedel (23 procent) av de tillfrågade tycker att bensinskatterna bör vara på den nivå som de är i dag. Det är främst sympatisörer till miljöpartiet och vänsterpartiet som talar för klart högre bensinskatter. För samtliga övriga partiers sympatisörer är stödet för högre bensinskatter mycket svagt, bland centerpartister närmast obefintligt. Kring 70 procent av socialdemokratiska och moderata sympatisörer förordar lägre bensinskatter än dagens. - "Det är uppenbart att bensinskatten och övriga skatter på bilismen nu har nått en nivå som inte accepteras och att skatter som styrinstrument för att minska bilåkande saknar förankring i den breda opinionen" framhåller Skattebetalarnas VD Gunnar Eliasson i en kommentar till undersökningen. "Även bilskatterna nar nu nått en höjd där legitimitetsproblemet är uppenbart", säger Gunnar Eliasson. För mera information och bakgrundsfakta: Skattebetalarnas VD Gunnar Eliasson, 070 - 731 20 02 Tf informationschef Ingrid Fleetwood Hesser, tel 0733 - 61 18 16 *Skattebetalarna har låtit Gallup genomföra en intervjuunderökning med ett riksgenomsnitt av 1 000 personer för att studera svenskarnas inställning till skatterna och välfärden. Undersökningens resultat redovisas under sommaren i en serie pressmeddelanden. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/08/20020708BIT00800/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/08/20020708BIT00800/wkr0002.pdf

Dokument & länkar