Europadomstolen fällde Sverige - skattetilläggen kränker mänskliga rättigheter

Europadomstolen fällde Sverige: Skattetilläggen kränker de mänskliga rättigheterna. Skattebetalarna vann efter sju års kamp. Sverige fälldes på måndagen i Europadomstolen för kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Domen innebär att svenska skattebetalare som skattemyndigheten hävdar utelämnat uppgifter i sin självdeklaration skall få sin rätt prövad av domstol. Skattebetalarnas förening har sedan 1998 drivit frågan om det svenska skattetillägget i Europadomstolen. -Domarna är en milstolpe och en viktig förstärkning av rättssäkerheten på skatteområdet säger advokat Jan Thörnhammar som varit ombud i Europadomstolen. Årligen drabbas över 100 000 personer varför domarna är av stor betydelse. -Regeringen borde vara väl förberedd på den fällande domen och bör nu agera snabbt för att inte fler skall bli felaktigt dömda säger Gunnar Eliasson, VD för Skattebetalarnas förening Huvudmålet gäller taxiåkaren Velimir Janosevic som vid en skattekontroll 1995 påstods ha lämnat oriktiga uppgifter i sin deklaration och påfördes därför tillkommande skatter och avgifter plus skattetillägg. Skattebeslutet överklagades till länsrätten men innan klagomålen ens behandlats försatte Janosevic i konkurs och fick därmed inte sin sak prövad. Domstolen konstaterar att de svenska reglerna vilka innebär att skattemyndigheten utdelar straff i förening med den därefter långa handläggningstiden också utgör en kränkning av rätten till domstolsprövning. I ett parallellmål har Europadomstolen dömt på lika sätt, (Västberga Taxi AB och Nino Vulic). Dessutom konstaterar Europadomstolen att skatteprocessen i Sverige pågått i över sju år och därmed kränker konventionens krav på domstolsförfarande inom skälig tid. Europadomstolen har förpliktat Sverige att utge ett skadestånd samt att svara för rättegångskostnaderna i Europadomstolen För mera information och bakgrundsfakta: Skattebetalarnas VD Gunnar Eliasson, 070 - 731 20 02 Advokat Jan Thörnhammar, 08-24 00 66 Chefjurist Elisabeth Sjödén, 08-613 17 15, 0707-90 52 15 Se bilagda dokument: Velimir Janosevic mot Sverige ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/23/20020723BIT00700/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/23/20020723BIT00700/wkr0002.pdf Bilaga http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/23/20020723BIT00700/wkr0003.PDF