Skatterna bortglömda i skolan!

Skatterna bortglömda i skolan! - Det är inte konstigt att staten måste dra igång stora kampanjer mot svartjobb bland ungdomar när skolan bara ger en ytlig bild över sambandet mellan skatterna och välfärden, konstaterar Skattebetalarnas VD Gunnar Eliasson. "Högstadiets läroböcker i samhällskunskap är alltför ytliga i sin behandling av skatternas betydelse för ekonomisk tillväxt och välfärd". Skattebetalarna har låtit göra en genomgång av tre av de vanliga läroböckerna i samhällskunskap på högstadiet - "Samhällskunskap Kompakt" (Gleerups Utbildning), Rondo Samhälle" (Almqvist & Wiksell) och "Samhälle idag 7 -9" (Natur och Kultur). Genomgången har gjorts av statsvetaren Malinda Flodman. Läroböckernas bild av skattesystemet svarar inte mot den verklighet som möter eleverna som sommarjobbare och så småningom som väljare. Skolan ger bara eleverna en vag bild av det samlade skattetrycket. De sociala avgifterna som är en stor del av skatterna liksom mervärdeskatten och punktskatterna berörs översiktligt eller nästan inte alls. Eleverna får varken hjälp att förstå hur merparten av statens inkomster blir till eller ens ett försök till hjälp att förstå hur vårt komplexa skattesystem är uppbyggt. Med läroböckernas fokusering på inkomstskatterna är det inte lätt att förstå varför debatten i så hög grad talar om världens högsta skattetryck. Med tonvikten på inkomstskatterna framstår det samlade skattetrycket som tämligen modest. Läroböckerna ger närmast intrycket att skatter är något som enbart gäller vuxen- och yrkeslivet. Högstadieelever är också konsumenter som betalar moms och punktskatter på sin konsumtion. "Världens högsta skatter motiverar ett helt annat utrymme för skatterna i skolan. Läroböckerna borde i högre grad inbjuda till diskussion och ifrågasättande snarare än att slå fast att den nuvarande fördelningen mellan offentlig och privat verksamhet är den enda rimliga" säger Gunnar Eliasson. Rapporten "Synen på skatt i läromedel för högstadiet" av Malinda Flodman kan hämtas på http://www.skattebetalarna.se/pus/pus.asp?obj=1057 För mera information och bakgrundsfakta: Skattebetalarnas VD Gunnar Eliasson, 070 - 731 20 02 Tf informationschef Ingrid Fleetwood Hesser, tel 0733 - 61 18 16 114 95 Stockholm. Tel 08-613 17 00, fax 08-21 38 58. Info@skattebetalarna.se www skattebetalarna.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/11/20020711BIT00330/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/11/20020711BIT00330/wkr0002.PDF

Prenumerera

Dokument & länkar