Skattesystemet vittrar sönder

Se bilagda dokument: F-skatt för utlänningar Skattesystemet vittrar sönder Ny utlandskonkurrens spik i kistan Expertskatten som ger utländska experter lägre skatt i Sverige och lagliga skattefördelar för baltiska byggnadsarbetare är två aktuella exempel på att det svenska skattesystemet utsätts för hård skattekonkurrens. I praktiken innebär det att systemet är på väg att vittra sönder. Svenska semesterfirare kan helt lagligt unna sig en utländsk hantverkare i sommar och få mer tid i hängmattan. Byggnadsarbetare som driver egen verksamhet i Baltikum och Polen beviljas svensk F-skattsedel för att arbeta i Sverige. De betalar sin skatt och sociala avgifter i hemlandet och kan erbjuda sina tjänster till under halva priset jämfört med arbetskraft som beskattas i Sverige. - Varför skall det vara så dyrt att anlita svenska hantverkare när samma arbete kan göras helt legalt av en hantverkare från utlandet till under halva priset, undrar Skattebetalarnas VD Gunnar Eliasson. Sedan 2001 har regeringen dessutom infört särskilda avdrag för utlänningar med expertstatus. Upp till tre års vistelse och arbete i företag i Sverige möjliggör att 25% av inkomsten undantas beskattning. - Varför föreslår inte regeringen lägre marginalskatter och slopande av värnskatten när den nya expertskatten innebär att svenska och utländska experter av skatteskäl motiveras att flytta, kommenterar Gunnar Eliasson. Det innebär ju att regeringen i praktiken instämmer med kritikerna av värnskatt och marginalskattenivåerna. Det svenska skattetrycket är väsentligt högre än i övriga EU vilket successivt skapar allt större problem för Sverige. Suget efter ett bekvämt liv som pensionär i ett soligt land med lägre skatter ökar dramatiskt. Den s k expertskatten är ett exempel på att riksdagen är väl medveten om att Sverige skiljer ut sig från alla andra länder. - I längden går det inte at ha en skattefilosofi som endast lappar och lagar på ett bristfälligt regelsystem, säger Gunnar Eliasson. Politikerna måste ge Sverige ett skatteklimat som kan fungera i harmoni medomvärlden och som är rättvist, förutsebart och behandlar alla lika! För mera information och bakgrundsfakta: Skattebetalarnas VD Gunnar Eliasson, 070 - 731 20 02 Tf informationschef Ingrid Fleetwood Hesser, 0733 - 61 18 16 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/15/20020712BIT00530/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/15/20020712BIT00530/wkr0002.PDF http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/15/20020712BIT00530/wkr0003.PDF Bilaga