Tre av fyra beredda acceptera svartarbete

Skattebetalarnas Gallup nr 3* Tre av fyra är beredda att acceptera svartarbete!** Allt fler svenskar accepterar i praktiken svart betalning för att få tjänster utförda. Många redovisar fortfarande en tveksamhet när man blir tillfrågad, men tveksamheten hänför sig mera till teorin än till den praktiska inställningen. Det framgår av den Gallupundersökning omfattande 1000 tillfrågade som Skattebetalarna genomfört. Nästan hälften av de tillfrågade tycker, med större eller mindre tvekan, att det är försvarligt att anlita någon som man betalar svart. Endast var fjärde ställer sig helt avvisande till svartarbete. Män tycker i högre utsträckning än kvinnor att man utan betänkligheter kan betala någon svart för att få ett jobb utfört. Motståndet mot svartarbete är också mer uttalat bland äldre än bland de yngre. Av undersökningen framgår att var femte tillfrågad har betalat svart för att få ett arbete utfört. Om det hade varit billigare än idag, t ex genom lägre moms eller arbetsgivaravgifter, att betala personer "vitt" uppger hälften av dessa att man skulle ha valt att betala vitt i stället. "Det finns en tilltagande protest mot det höga skatteuttaget på tjänster som tar sig uttryck i allt större acceptans av svartarbete", konstaterar Skattebetalarnas VD Gunnar Eliasson i en kommentar till gallupen. "Särskilt uppmärksam måste man vara på att den yngre generationen i högre utsträckning är beredd att betala svart för tjänster man önskar få utförda. Detta är ytterligare ett tecken på att lojaliteten mot högskattesamhället har sina gränser. Dem har vi passerat för länge sedan". *Skattebetalarna har låtit Gallup genomföra en intervjuunderökning med ett riksgenomsnitt av 1 000 personer för att studera svenskarnas inställning till skatterna och välfärden. Undersökningens resultat redovisas under sommaren i en serie pressmeddelanden. **Det detaljerade undersökningsresultatet kring svartjobben finns i bifogade pdf-fil och på skattebetalarnas hemsida www.skattebetalarna.se För mera information och bakgrundsfakta: Skattebetalarnas VD Gunnar Eliasson, 070 - 731 20 02 Tf informationschef Ingrid Fleetwood Hesser, tel 0733 - 61 18 16 114 95 Stockholm. Tel 08-613 17 00, fax 08-21 38 58. Info@skattebetalarna.se www skattebetalarna.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/22/20020720BIT00010/wkr0001.DOC http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/22/20020720BIT00010/wkr0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/22/20020720BIT00010/wkr0003.pdf Bilaga