2,4 miljoner småhus får nya värden

Inom kort får 2,4 miljoner småhusägare en deklarationsblankett eller ett förslag till beslut inför småhustaxeringen 2015. E-tjänsten öppnar redan den 24 september. Där kan man deklarera eller ändra i förslaget till nytt taxeringsvärde. Taxeringsvärdena beräknas öka med i genomsnitt 1 procent, men med stora variationer i landet.

– Cirka 2,3 miljoner får ett förslag till beslut och de behöver bara göra ändringar om någon förifylld uppgift inte stämmer. Övriga 100 000 av småhusägarna får en deklarationsblankett, och de ska deklarera, berättar Erik Rydelid, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Sista dag att deklarera eller ändra i förslaget är den 3 november 2014, och man gör det enklast och smidigast via e-tjänsten.

– Vi har förbättrat e-tjänsten för småhustaxeringen så nu det ska vara lättare att ändra och komplettera uppgifterna, berättar Per Husberg, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Det är försäljningspriserna på fastighetsmarknaden åren 2011–2013 som avgör nivån på taxeringsvärdena. Skatteverket ska fastställa genomsnittliga värdenivåer för småhus av olika ålder och standard efter de försäljningar som gjorts i närområdet under dessa år. En fastighets taxeringsvärde ska motsvara 75 procent av den genomsnittliga värdenivån för liknande fastigheter.

Taxeringsvärdena beräknas öka med i genomsnitt 1 procent, men med stora variationer i landet. Mest ökar taxeringsvärdena i Norrbotten, 15 procent, medan den största minskningen finns i Kalmar län, minus 5 procent.

Genomsnittlig förändring av taxeringsvärdena 2015 på länsnivå, i procent

Län Antal   småhus Förändring   i procent
Stockholms 289 464 4
Uppsala 68 754 4
Södermanlands 63  614 -1
Östergötlands 86 461 1
Jönköpings 75 732 -1
Kronobergs 45 966 -2
Kalmar 74 729 -5
Gotlands 18 256 1
Blekinge 44 730 -4
Skåne 245 278 -4
Hallands 82 724 2
Västra Götalands 328 711 4
Värmlands 73 656 0
Örebro 60 093 5
Västmanlands 51 964 -1
Dalarnas 88 260 1
Gävleborgs 70 068 0
Västernorrlands 61 483 2
Jämtlands 40 431 2
Västerbottens 63 235 5
Norrbottens 65 629 15
Riket 1 999 238 1

Fakta:

  • De som får en vit blankett, får ett förslag till beslut. De behöver bara göra ändringar om någon förifylld uppgift inte stämmer. Enklast gör man det via e-tjänsten.
  • Övriga får en grön blankett och de måste deklarera. Enklast är att deklarera via e-tjänsten.
  • Totalt berörs 2,4 miljoner småhus, varav 100 000 som ska deklareras.
  • Den kommunala fastighetsavgiften är 0,75 procent av taxeringsvärdet eller maximalt 7 262 kronor för ett vanligt småhus 2015. För hus på ofri grund och arrendetomt gäller lägre maxbelopp, 3 631 kronor 2015.

Lokala siffror över antal deklarationer, respektive förslag till beslut

Preliminära förändringar av taxeringsvärden per län och kommun, i kronor och procent

Mer information om småhustaxeringen: skatteverket.se/smahus

Värdeområden och riktvärdekartor

Beräkna taxeringsvärde

Kontaktpersoner för media

Erik Rydelid, verksamhetsutvecklare, 010-573 56 42

Per Husberg, verksamhetsutvecklare, 010-574 81 46

Skatteverkets presstjänst, 010-574 89 60

Vid allmänna frågor, kontakta Skatteupplysningen, 0771-567 567

Skatteverket svarar för beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering, bouppteckningar och utreder skattebrott samt är borgenär för statens fordringar. Verket utfärdar även id-kort. Webbplats: www.skatteverket.se

Taggar:

Om oss

Skatteverket svarar för beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering, bouppteckningar och utreder skattebrott samt är borgenär för statens fordringar. Verket utfärdar även id-kort. Skatteverkets vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig. Webbplats: www.skatteverket.se