Enklare att deklarera försäljning av värdepapper

Förra året sålde drygt 600 000 svenskar aktier och andra värdepapper. För att göra det enklare att deklarera finns försäljningspris, antal och namn på värdepappret redan ifyllt i Skatteverkets e-tjänst.

– Har man värdepappersförsäljningar att deklarera får man mycket hjälp av e-tjänsten, med förifyllda uppgifter och automatiska uträkningar och överföringar. Dessutom får man en kvittens på att man lämnat deklarationen och man kan få tillbaka pengar före midsommar, säger Johan Schauman, verksamhetsutvecklare vid Skatteverket.

På Skatteverkets webbplats finns också uppgifter om emissioner, splittar, avknoppningar, med mera för alla svensknoterade aktier på www.skatteverket.se/aktiehistorik.

– Vi vet att reglerna för att beräkna omkostnadsbeloppet är svåra att tillämpa, men på webbplatsen kan man få hjälp med det, säger Johan Schauman.

I år har Skatteverket en särskild kontrollinsats när det gäller försäljning av värdepapper. Det framgår av tidigare kontroller att det ofta blir fel när omkostnadsbeloppet ska beräknas, det vill säga vad man har köpt värdepappret för.

Försäljningar av värdepapper på ett investeringssparkonto behöver man inte fylla i själv. Där beräknas istället intäkten schablonmässigt, och banken lämnar en kontrolluppgift som förifylls i deklarationen.

Statistik över hur många som ska deklarera värdepapper per län och kommun bifogas.

Namn, bilder och kontaktuppgifter till Skatteverkets medietalespersoner för deklarationen.  

Kontaktpersoner för media

Johan Schauman, verksamhetsutvecklare, 010-574 19 47

Skatteverkets presstjänst, 010-574 89 60

Vid allmänna frågor, kontakta Skatteupplysningen, 0771-567 567

Skatteverket svarar för beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering, bouppteckningar och utreder skattebrott samt är borgenär för statens fordringar. Verket utfärdar även id-kort. Webbplats: www.skatteverket.se

Taggar:

Om oss

Skatteverket svarar för beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering, bouppteckningar och utreder skattebrott samt är borgenär för statens fordringar. Verket utfärdar även id-kort. Skatteverkets vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig. Webbplats: www.skatteverket.se