Fler redovisar inkomster som varit dolda i utlandet

Aldrig tidigare har Skatteverket fått ta emot så många självrättelser under juli månad som i år. Totalt 180 personer valde att göra självrättelser, det vill säga de redovisade inkomster som tidigare varit dolda i utlandet.

Sommaren har varit högsäsong för personer med dolda inkomster i utlandet. Bara i juli tog 180 personer kontakt med Skatteverket och meddelade att de har inkomster i utlandet som inte tidigare redovisats. Siffran kan jämföras med 147 personer i juli i fjol.

– Självrättelserna fortsätter komma in i rask takt, säger Margareta Nyström, verksamhetsutvecklare på Skatteverket

Även totalsiffran för 2014 är så här långt hög. Från första januari till slutet av augusti gjorde 2 024 personer självrättelser, vilket är 425 personer fler än under samma period i fjol. Sammanlagt har svenska staten fått in drygt 1,8 miljarder kronor i skatt sedan 2010 tack vare självrättelser.

Den som gör en självrättelse behöver betala skatt enbart för de fem senaste åren och slipper straffavgifter.

En bidragande orsak till den stora mängden självrättelser är att Sverige, tillsammans med de övriga nordiska länderna, har tecknat informationsutbytesavtal med 44 länder. Dessa avtal innebär att Sverige kan begära ut inkomstuppgifter från ett annat land. I dag saknar Skatteverket avtal med ett enda så kallat skatteparadis – Förenade Arabemiraten.

– Allt fler väljer att redovisa sina inkomster i utlandet eftersom upptäcktsrisken är stor. Många berättar också att de vill kunna använda sitt kapital som de har haft dolt, säger Margareta Nyström.

Den 22 augusti tecknades avtal med Hongkong, som historiskt varit ett land där pengar har placerats för att undkomma skatt.

– Vi har kunnat se att när ett land tecknar informationsutbytesavtal så styrs pengaflödena till ett annat land som ännu saknar avtal med Sverige. Nu täpper vi till möjligheterna att gömma undan pengar i Hongkong, säger Margareta Nyström.

Sedan det första informationsutbytesavtalet började användas 2009 har Skatteverket begärt uppgifter om personers tillgångar i andra länder vid 352 tillfällen.

Kontaktpersoner för media
Margareta Nyström, verksamhetsutvecklare, tel. 010-574 62 74
Skatteverkets presstjänst, tel. 010-574 89 60
Vid allmänna frågor, ring Skatteupplysningen, tel. 0771-567 567

Skatteverket svarar för beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering, bouppteckningar och utreder skattebrott samt är borgenär för statens fordringar. Verket utfärdar även id-kort. Webbplats: www.skatteverket.se

Taggar:

Om oss

Skatteverket svarar för beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering, bouppteckningar och utreder skattebrott samt är borgenär för statens fordringar. Verket utfärdar även id-kort. Skatteverkets vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig. Webbplats: www.skatteverket.se

Prenumerera