Företag upplever minskad konkurrens från skattefuskare

Svenska företag upplever att konkurrensen från skattefuskare inom den egna branschen har sjunkit. Det visar en ny undersökning från Skatteverket. Drygt en av tio anser att de i stor utsträckning är utsatta för konkurrens från företag som skattefuskar. För sex år sedan upplevde nästan var femte företag det.

I en undersökning som Skatteverket publicerar i dag svarar elva procent av företagen att de i stor utsträckning är utsatta för konkurrens från företag som skattefuskar, vilket kan jämföras med 18 procent år 2007. Andelen som uppger att de personligen känner företagare som skattefuskar har minskat ännu mer. Den har mer än halverats sedan 2007 då senaste mätningen gjordes, från 18 procent till sju.

– Resultaten är glädjande och ett kvitto på att våra insatser under senare år har haft god effekt, säger Ingemar Hansson, generaldirektör på Skatteverket.

Sedan förra mätningen 2007 har förtroendet för Skatteverket ökat. För sex år sedan hade 60 procent förtroende för Skatteverkets sätt att sköta sin uppgift. Motsvarande siffra i årets mätning är 71 procent.

– Den positiva utvecklingen när det gäller förtroendet för oss är mycket glädjande. Vi vill förtjäna medborgarnas och företagens förtroende också i framtiden och det kräver ett fortsatt hårt och gott arbete från oss på Skatteverket. Det ska vara lätt att göra rätt från början och det är vår uppgift att hjälpa företagarna, säger Ingemar Hansson.

En allt större andel tycker att det är enkelt att deklarera och lämna in uppgifter. Bland dem som väljer att lämna in uppgifter elektroniskt anser hela 80 procent att detta underlättar för dem.

– Skatteverket har stort fokus på att förenkla för företagen och vi är nöjda över att så många använder våra e-tjänster, som inte bara är enklare utan också säkrare, säger Ingemar Hansson.

Drygt 2700 företag runtom i Sverige har svarat på enkätfrågor som företaget Markör har ställt på uppdrag av Skatteverket. Syftet var att få veta företagens inställning till skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroller.

Läs rapporten.

Kontaktpersoner för media
Ingemar Hansson genom Skatteverkets presstjänst, tel. 010-574 89 60

För frågor om rapporten, Annika Persson, analytiker, tel. 010-574 86 06
Vid allmänna frågor, ring Skatteupplysningen, tel. 0771-567 567

Skatteverket svarar för beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering, bouppteckningar och utreder skattebrott samt är borgenär för statens fordringar. Verket utfärdar även id-kort. Webbplats: www.skatteverket.se

Taggar:

Om oss

Skatteverket svarar för beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering, bouppteckningar och utreder skattebrott samt är borgenär för statens fordringar. Verket utfärdar även id-kort. Skatteverkets vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig. Webbplats: www.skatteverket.se

Prenumerera