Inbjudan seminarium: Samverkan mot momsfusk i motorhandeln

Organiserade momsbedrägerier med importerade motorfordon har växt de senaste åren. Skatteverket bjuder in motorbranschen till ett seminarium om hur arbetet mot organiserat momsfusk bedrivs och hur branschsamverkan kan bidra till att minska problemen.

Tid och plats

Tisdagen den 21 april 2015

Kl. 09.30 – 11.00, smörgås och kaffe från 09.00

Skatteverket, Solna Strandväg 10

Lokal: Hörsalen

Anmälan: Mejla namn på vem/vilka som kommer till: press@skatteverket.se senast torsdagen den 16 april.

Medverkande

Mats Berntsson, områdesansvarig införsel motorfordon, Skatteverket

Bakgrund

Momsbedrägerier snedvrider konkurrensen och orsakar skatteförluster på hundratals miljoner kronor. För att komma åt fusket har Skatteverket ett omfattande samarbete med andra svenska myndigheter, seriösa handlare och även ett informationsutbyte med skattemyndigheter i andra EU-länder. Samarbeten är nödvändiga för att kunna hitta personerna bakom de ofta avancerade uppläggen.

Skatteverkets viktigaste roll är att arbeta för en sund konkurrenssituation på fordonsmarknaden. För att kunna åstadkomma detta är de seriösa delarna av branschen en viktig hjälp i att identifiera nya former av skattefusk och upplägg.

På seminariet kommer Skatteverket att berätta mer om dagens situation och ge konkreta tips och råd.

Kontaktinformation
Erik Lif Sjöcrona, Skatteverkets presstjänst, 010-574 68 98

Skatteverket svarar för beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering, bouppteckningar och utreder skattebrott samt är borgenär för statens fordringar. Verket utfärdar även id-kort. Webbplats: www.skatteverket.se

Om oss

Skatteverket svarar för beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering, bouppteckningar och utreder skattebrott samt är borgenär för statens fordringar. Verket utfärdar även id-kort. Skatteverkets vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig. Webbplats: www.skatteverket.se

Prenumerera