Inbjudan till seminarium den 11 november: Vägen till sund konkurrens i offentlig upphandling

Välkommen till ett branschgemensamt seminarium om offentliga upphandlingar, svartjobb och konkurrens på lika villkor den 11 november på Skatteverket i Solna.

Datum: 11 november klockan 13.00-16.30

Plats: Skatteverket, Korta gatan 10 (T-bana Solna Strand eller pendeltåg Sundbyberg)

Program:

Varför ska vi samverka?

Ingemar Hansson GD Skatteverket

Vilket stöd kan vi ge upphandlarna framöver?

Ylva Mannervik, ställföreträdande GD Upphandlingsmyndigheten

Är bra upphandling möjlig och på vem ska vi sätta krav?

Skatteverket och Upphandlingsmyndigheten - Fungerar detta med nuvarande regler etc? – Respektive generaldirektör under ledning av Lennart Ekdahl

Uppföljning i praktiken hur går den till?

Annelie Dufva, Upphandlingschef SKL Kommentus Inköpscentral AB

Mutor o korruption – hur ser verkligheten ut vid upphandling?

Gunnar Stetler, överåklagare Riksenheten mot korruption

Konsekvenserna för branschen och marknaden

Olof Johnson chefsjurist Sveriges Byggindustrier, Mattias Schulstad, utredare Svenska Transportarbetareförbundet, Ameli Andersson, ombudsman Kommunal

Paus med fika cirka 14:45-15:15

Så här tänker vi i regeringen

 Anneli Roswall Ljunggren – civilminister Shekarabis statssekreterare - Hur påverkas Sveriges ekonomi?

Så här tänker vi från forskningshåll

Lars Korsell, enhetschef BRÅ - Hur påverkas brottslingarnas ekonomi?

Problemen är stora och riskerna många men med modiga politiska beslut kan vi lösa mycket – kommer ni agera?

Annelie Dufva, Upphandlingschef SKL Kommentus Inköpscentral AB, Erika Svanström, Sveriges Åkerier, Annelis Roswall Ljunggren, tatssekreterare, Samuel Engblom, samhällspolitisk chef TCO

Seminariet arrangeras av:

Skatteverket, Konkurrensverket, Upphandlingsmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten, Arbetsmiljöverket, Migrationsverket, Byggnads, GS, Kommunal, Sveriges Byggindustrier, Sveriges Åkeriföretag, SLA, Svenska Taxiförbundet, Almega, Sveriges Möbeltransportörers Förbund,

Sveriges Tvätteriförbund och Frisörföretagarna.

Du som är journalist, anmäl deltagande till press@skatteverket.se
eller via Skatteverkets webbplats. http://www.skatteverket.se/uppropet

Kontaktpersoner för media

Pia Bergman, rikssamordnare, 010–574 13 25

Skatteverkets presstjänst, 010-574 89 60

Vid allmänna frågor, kontakta Skatteupplysningen, 0771-567 567

Skatteverket svarar för beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering, bouppteckningar och utreder skattebrott samt är borgenär för statens fordringar. Verket utfärdar även id-kort. Webbplats: www.skatteverket.se

Om oss

Skatteverket svarar för beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering, bouppteckningar och utreder skattebrott samt är borgenär för statens fordringar. Verket utfärdar även id-kort. Skatteverkets vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig. Webbplats: www.skatteverket.se

Prenumerera