Interna lån har minskat sedan ränteregler införts

Bolagens interna lån har sammantaget minskat kraftigt de senaste tre åren. Det tyder på att lagstiftningen om avdragsbegränsningar för ränteutgifter på interna lån inom en intressegemenskap har haft effekt. Det framgår av rapporten ”Skatteplanering med ränteavdrag i företagssektorn” som Skatteverket idag lämnar till regeringen.

Regeringen gav Skatteverket i uppdrag att följa upp tillämpningen av de ränteavdragsbegränsningsregler som gäller från 1 januari 2013.

De interna lånen har sammantaget minskat kraftigt de tre senaste åren. Samtidigt har de externa lånen ökat. Från 2008 och framåt har det endast skett en mindre ökning av den totala skulden samtidigt som BNP har ökat. Detta kan tyda på att räntebegränsningsreglerna har dämpat skuldsättningen. Om regleringen av ränteavdrag ska få någon mer betydande effekt på ränteavdragen behövs ändrade regler som även omfattar externa lån.

– Det har kommit många förfrågningar om tillämpningen av reglerna till både Skatteverket och Skatterättsnämnden. Av rapporten framgår att företagen upplever att reglerna är svåra att tillämpa, säger Christin Öhman.

Länk till rapporten ”Skatteplanering med ränteavdrag i företagssektorn”

Bilder på kontaktpersoner under Skatteverkets pressbilder på webben

Kontaktpersoner för media

Christin Öhman, verksamhetsutvecklare, 010-574 14 67

Skatteverkets presstjänst, 010-574 89 60

Vid allmänna frågor, kontakta Skatteupplysningen, 0771-567 567

Skatteverket svarar för beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering, bouppteckningar och utreder skattebrott samt är borgenär för statens fordringar. Verket utfärdar även id-kort. Webbplats: www.skatteverket.se

Taggar:

Om oss

Skatteverket svarar för beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering, bouppteckningar och utreder skattebrott samt är borgenär för statens fordringar. Verket utfärdar även id-kort. Skatteverkets vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig. Webbplats: www.skatteverket.se

Prenumerera