Nya regler om personalliggare på byggen från årsskiftet

För att motverka svartarbete och främja en sund konkurrens inom byggbranschen ska alla byggen ha personalliggare från och med den 1 januari 2016. Den nya lagen gäller företag som bedriver byggverksamhet, även utländska företag. Också näringsidkare som ska bygga om sina lokaler kan omfattas av kravet på personalliggare.

– Det här är den största förändringen som hänt inom byggindustrin på många år. Men det är inte bara byggindustrin som sådan som påverkas, näringsidkare som låter bygga om sina lokaler kan också omfattas av det nya kravet, säger Conny Svensson.

Sedan ett antal år tillbaka finns det krav på personalliggare för frisörer, restauranger och tvätterier. När personalliggare införs inom byggbranschen kommer reglerna att omfatta cirka 550 000 anställda, det är nästan dubbelt så många som tidigare.

En personalliggare är en förteckning över vilka som är verksamma på byggarbetsplatsen och när de har börjat och slutat varje arbetspass. Syftet med personalliggare är att motverka svartarbete och främja en sundare konkurrens.

Mer information om de nya reglerna

Mer information om Skatteverkets skrivelse om personalliggare i fler branscher

Till Skatteverkets pressbilder på webben

Kontaktpersoner för media

Conny Svensson, rikssamordnare, 010-573 50 01

Skatteverkets presstjänst, 010-574 89 60

Vid allmänna frågor, kontakta Skatteupplysningen, 0771-567 567

Skatteverket svarar för beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering, bouppteckningar och utreder skattebrott samt är borgenär för statens fordringar. Verket utfärdar även id-kort. Webbplats: www.skatteverket.se

Taggar:

Om oss

Skatteverket svarar för beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering, bouppteckningar och utreder skattebrott samt är borgenär för statens fordringar. Verket utfärdar även id-kort. Skatteverkets vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig. Webbplats: www.skatteverket.se

Prenumerera