Nytt ställningstagande från Skatteverket om tryckerimoms

Skatteverket kommer idag med ett nytt ställningstagande om den fortsatta handläggningen av tryckerimomsärenden, efter Högsta domstolens beslut i december. Enligt beslutet har tryckerikunder återkravsrätt mot tryckerierna.

– Beslutet i Högsta domstolen ger tryckerikunder återkravsrätt mot tryckerierna. Eftersom rättsläget har klargjorts kommer det generella anståndet för tryckerikunder att hävas, säger Kristian Zeman, rättslig specialist på Skatteverket.

Det kommer finnas möjlighet för tryckerikunder att ansöka om nytt anstånd. För att anstånd ska kunna beviljas måste vissa omständigheter vara uppfyllda.

En viktig förutsättning för anstånd är att tryckerikunden omgående och aktivt kräver tryckeriet på återbetalning. Andra omständigheter som påverkar möjligheten till anstånd för tryckerikunder är bland annat tryckeriets återbetalningsmöjligheter.

– Om tryckeriet inte återbetalar momsen till sina kunder och går i konkurs kan under vissa förutsättningar skatteskulden för tryckerikunderna komma att tas bort, säger Kristian Zeman.

Skatteverkets ställningstagande

Bakgrund

Efter en dom i EU-domstolen 2010 är Skatteverkets inställning att moms på vissa tryckeritjänster ska tas ut med 6 procent och inte 25 procent. Efter ansökan från tryckerierna återbetalade Skatteverket mellanskillnaden till tryckerierna.

Som en direkt konsekvens blev tryckerikunderna genom så kallade följdändringsbeslut efterbeskattade av Skatteverket. Därefter uppkom tvister om tryckerierna i sin tur var återbetalningsskyldiga till tryckerikunderna.

I december 2015 meddelade Högsta domstolen ett beslut där man klargjorde att köparna av tryckeritjänster har en återkravsrätt mot tryckerierna. Högsta domstolen säger också att tryckerierna inte med fog kunnat räkna med att de skulle kunna få behålla återbetalningen från Skatteverket.

Kontaktpersoner för media:
Kristian Zeman, rättslig specialist, 010-574 93 27
Skatteverkets presstjänst, 010-574 89 60
För allmänna frågor, kontakta Skatteupplysningen, 0771-567 567

Skatteverket svarar för beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering, bouppteckningar och utreder skattebrott samt är borgenär för statens fordringar. Verket utfärdar även id-kort. Webbplats: www.skatteverket.se

Taggar:

Om oss

Skatteverket svarar för beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering, bouppteckningar och utreder skattebrott samt är borgenär för statens fordringar. Verket utfärdar även id-kort. Skatteverkets vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig. Webbplats: www.skatteverket.se

Prenumerera