Personnummer kopierade vid dataintrång

Ett företag som hanterar uppgifter från folkbokföringen har utsatts för dataintrång. Händelsen har polisanmälts av företaget. Personnummer för ett antal personer med skyddade personuppgifter har kopierats. Ingenting tyder i dagsläget på att namn- eller adressuppgifter för dessa är kopierade. Skatte­verket kontaktar nu de som berörs.

Bland de kopierade uppgifterna finns ett antal personnummer på personer som har eller har haft skyddade personuppgifter i folkbokföringen. Personnummer i sig är inte sekretessbelagda. Ingenting tyder i dagsläget på att namn- eller adressuppgifter för dessa är kopierade.

Jag har stor förståelse för att man känner oro om ens personnummer har kopierats men det finns inget som tyder på att namn- eller adressuppgifter har kommit ut, säger Anders Kylesten, säkerhetschef på Skatteverket.

För drygt tusen av dessa personer kan det däremot vara teoretiskt möjligt att annan information har kopierats. Skatteverket tar därför kontakt med dessa personer.

– Vi ringer till de personer som berörs och skickar även brev till dem. Vi har också öppnat ett telefonnummer för de med skyddade uppgifter i folkbokföringen som känner oro. De ska kunna komma i kontakt med oss på ett enkelt sätt, säger Anders Kylesten.

Telefonnumret är 020-120 00 99.

– Det som inträffat är mycket allvarligt, särskilt eftersom det rör sig om personer som ofta lever i otrygghet. Vi gör allt vi kan för att hantera konsekvenserna av det inträffade och vi bistår polisen i deras utredning, säger Anders Kylesten.

Fakta om folkbokföringen och skyddade personuppgifter

Folkbokföringen är den grundläggande registreringen av Sveriges befolkning. Genom folkbokföringen får myndigheter och företag uppgifter om vilka som bor i Sverige och var de bor. Uppgifterna i folkbokföringen är i regel offentliga men sekretess gäller om det kan antas att person eller närstående kan lida men om uppgifter lämnas ut. Skatteverket fattar beslut om sekretessmarkeringar i folkbokföringen.

Kontaktperson för media:
Anders Kylesten, säkerhetschef, Tfn: 010-574 85 42

För frågor om förundersökningen hänvisas till Polismyndigheten i Stockholms län, Lars Byström, Tfn: 010-563 73 59

Pressjour, Tfn: 010-574 89 60

Allmänna frågor, ring Skatteupplysningen 0771-567 567

Skatteverket svarar för beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering, bouppteckningar och utreder skattebrott samt är borgenär för statens fordringar. Verket utfärdar även id-kort. Webbplats: www.skatteverket.se

Om oss

Skatteverket svarar för beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering, bouppteckningar och utreder skattebrott samt är borgenär för statens fordringar. Verket utfärdar även id-kort. Skatteverkets vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig. Webbplats: www.skatteverket.se

Prenumerera