Ruttjänster används allt mer i Uppsala län

Under årets första halvår betalade Skatteverket ut drygt 282 miljoner kronor i skattereduktionen för rot- och rutarbete i Uppsala län. Antalet köpare av ruttjänster ökade med tio procent i länet, jämfört med fjolårets första sex månader.

– Det är främst rutarbete, alltså hushållstjänster, som blivit allt vanligare i landet. En förklaring skulle kunna vara att det nu finns fler företag runtom i landet, och inte bara i storstäderna, som erbjuder den här typen av tjänster, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket.

Med rotarbete menas reparation och underhåll, ombyggnad och tillbyggnad. Till rutarbete räknas bland annat hushållsarbete såsom städning, klädvård, enklare trädgårdsarbete samt barnpassning. Skattereduktionen är 50 procent av arbetskostnaden, med ett maxbelopp på 50 000 kronor per person och år.

Rut står för den största procentuella ökningen, medan rot ligger på en mer stabil nivå med en mindre ökning. Under första halvåret 2013 utförde 1 945 företag rotarbeten åt 17 867 köpare i Uppsala län. När det gäller rut utförde 408 företag tjänster åt 11 431 köpare.

– I snitt har varje köpare av ruttjänster i landet fått 3 404 kronor i skattereduktion. I Uppsala län är motsvarande summa 3 571 kronor, säger Pia Blank Thörnroos.

Det är viktigt att komma ihåg att köparen av rot- och ruttjänster har ett stort ansvar för att villkoren för att få rot- och rutavdrag är uppfyllda. 

– Om köparen inte uppfyller villkoren kan hon eller han bli återbetalningsskyldig. Därför är det viktigt att spara kvitton och se till att det tydligt framgår hur stor arbetskostnaden respektive materialkostnaden är, säger Pia Blank Thörnroos.   

Skatteverket kommer framöver att lägga fokus på att informera och kontrollera inte bara utförarna, utan också köparna av dessa tjänster.

Totalt betalade Skatteverket ut 8,1 miljarder kronor i skattereduktion i hela landet under första halvåret 2013. Det är cirka 300 miljoner kronor mer än motsvarande period förra året.


Statistik uppdelad per län och kommun

Rot och rut 2013 – antal köpare per län och kommun
Rot och rut 2013 – utbetalda belopp per län och kommun
Rot och rut 2013 – antal företag per län och kommun

Kontaktperson för media
Pia Blank Thörnroos, rättslig expert, tel. 010-574 16 67
Skatteverkets pressjour, tel. 010-574 89 60
Vid allmänna frågor, ring Skatteupplysningen, tel. 0771-567 567

Taggar:

Om oss

Skatteverket svarar för beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering, bouppteckningar och utreder skattebrott samt är borgenär för statens fordringar. Verket utfärdar även id-kort. Skatteverkets vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig. Webbplats: www.skatteverket.se

Prenumerera