Se upp om du anlitar släktingar med rot- och rutavdrag

Kunskapen kring hur rot- och rutavdrag för tjänster får användas hemma hos närstående är fortfarande låg. I Skatteverkets kontroll av 69 företag har 40 gjort fel.

-Rot- och rutavdrag för tjänster i hemmet får inte användas hos vissa släktingar, säger Cajsa Toresten på Skatteverket.

Årets kontroll av rot- och rut-avdrag riktas särskilt mot arbete som utförs av närstående. Det är alltså när den som till exempel städar eller bygger om gör det hos någon nära släkting och sedan begär rot- eller rutavdrag. Vem som är närstående bedöms utifrån den som köper tjänsten. Av de granskningar som Skatteverket hittills gjort i år gäller 69 stycken arbete som utförts av närstående. 40 av dem har lett till någon form av åtgärd. 1,8 miljoner kronor har betalats tillbaka av företagen. Av de 40 företagen är 6 nya företag och 34 etablerade.

-Vi har i flera år sett att många gör fel när det gäller just släktingar. Därför valde vi att granska det i år, både för att sprida information om rätt sätt och för att rätta dem som gör fel, säger Cajsa Toresten, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

De allra flesta fallen, 38 av 40, har gällt rotavdrag. Upptäckta fel är att arbetet är utfört till syskon, makar, svärmor, barn, mor- och farföräldrar. Reglerna för närstående gäller både för rot- och rutavdrag.

-Det är viktigt att känna till vilka regler som gäller. Givetvis får man utföra byggarbeten, hushållsnära tjänster och it-arbeten hos nära släktningar, men då går det inte alltid att göra rot- och rutavdrag, säger Cajsa Toresten.

Nya regler infördes vid nyår, då rotavdraget sänktes från 50 till 30 procent av arbetskostnaden. Även reglerna för rutavdrag ändrades. Där är skattereduktionen fortfarande 50 procent av arbetskostnaden, men maxbeloppet är sänkt till 25 000 kronor per person. Den som fyllt 65 år vid årets ingång kan fortfarande få 50 000 kronor i reduktion om året. Maxbeloppet, den totala skattereduktionen, är oförändrad 50 000 kronor per person och år. Från och med augusti i år utökades rutavdraget till att omfatta flytt och it, samt fler tjänster inom trädgård.

Länk till reglerna för rot- och rutavdrag för privatpersoner

Länk till reglerna för rot- och rutavdrag för företag

Länk till närståenderegler

Länk till statistik rot och rut uppdelat på köpare och säljare för riket/län/kommun

Bild på Cajsa Toresten finns här

Kontaktpersoner för media

Cajsa Toresten, verksamhetsutvecklare, Skatteverket, 010-5787713

Skatteverkets presstjänst, 010-574 89 60

Vid allmänna frågor, kontakta Skatteupplysningen, 0771-567 567

Skatteverket svarar för beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering, bouppteckningar och utreder skattebrott samt är borgenär för statens fordringar. Verket utfärdar även id-kort. Webbplats: www.skatteverket.se

Om oss

Skatteverket svarar för beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering, bouppteckningar och utreder skattebrott samt är borgenär för statens fordringar. Verket utfärdar även id-kort. Skatteverkets vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig. Webbplats: www.skatteverket.se

Prenumerera