Skatteintäkterna blev 1611 miljarder år 2013

De totala skatterna uppgick till 1 611 miljarder kronor 2013, vilket var en ökning jämfört med 2012 då de totala skatterna uppgick till 1 570 miljarder kronor. Det framgår av en ny sammanställning från Skatteverket.


Privatpersoner i Sverige betalade 580 miljarder kronor i skatt 2013. Det var en ökning med tre procent jämfört med 2012. Större delen av skatten, 552 miljarder kronor, är kopplad till arbetsinkomster.

Ökningen av skatteintäkterna från privatpersoner beror dock främst på hushållens ökade vinster från försäljning av aktier och eller fastigheter, säger Åsa Hagman, analyschef på Skatteverket.

Den sammanlagda fastighetsskatten och fastighetsavgiften blev 31,6 miljarder kronor, vilket är en ökning med 2,9 miljarder kronor jämfört med föregående år.

Skattereduktion för rot- och rutarbeten samt gåvor uppgår till en summa av 18 miljarder kronor, en ökning med 0,7 miljarder.

Bolagsskatten för 2013 uppgick till 89 miljarder kronor, en minskning med 0,5 miljarder kronor sedan 2012.

Skatternas andel av BNP har ökat något mellan 2012 och 2013, från 42,4 procent till 42,7 procent.

Cirka 83 400 skattebetalare kom in för sent med sin deklaration och fick därför en förseningsavgift på 1 000 kronor. Det var 15 000 fler än året före som lämnade in deklarationen för sent.

Uppgifterna är hämtade från en sammanställning från Skatteverket om taxeringsutfallet för 2013, det vill säga de inkomster som deklarerades 2014.

Länk till hela sammanställningen

Kontaktpersoner för media:
Åsa Hagman, analyschef på Skatteverket: 010-575 02 56
Skatteverkets presstjänst: 010-574 89 60
Vid allmänna frågor, kontakta Skatteupplysningen: 0771-567 567

Skatteverket svarar för beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering, bouppteckningar och utreder skattebrott samt är borgenär för statens fordringar. Verket utfärdar även id-kort. Webbplats: www.skatteverket.se

Taggar:

Om oss

Skatteverket svarar för beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering, bouppteckningar och utreder skattebrott samt är borgenär för statens fordringar. Verket utfärdar även id-kort. Skatteverkets vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig. Webbplats: www.skatteverket.se

Prenumerera