Skatteverket granskar företag som förmedlar familjehem

I år kommer Skatteverket att granska företag som förmedlar och stödjer familjehem. Familjehem erbjuder boende och omsorg till bland andra ensamkommande barn och ungdomar. Även privatpersoner som ansvarar för enskilda familjehem kan beröras av Skatteverkets kontroll.

Under hösten 2015 startades många nya företag som förmedlar och betalar ut ersättningar till familjehem, främst som ett svar på behoven från den höga invandringen av ensamkommande barn och ungdomar till Sverige.

- Vår erfarenhet är att oerfarna företagare oavsett bransch behöver stöd för att redovisa sina skatter rätt, säger Jonas Petersson, rikssamordnare på Skatteverket.

Kommuner kan själva anlita familjehem direkt, eller gå via företag som erbjuder stöd till familjehem, så kallade konsulentföretag. Kommunerna betalar i det senare fallet ut ersättningar till konsulentföretagen, som i sin tur betalar ut arvode och ersättning för omkostnader till familjehemmen.

Konsulentföretagen räknas som arbetsgivare och ansvariga personer i familjehemmen som anställda. Som arbetsgivare ansvarar konsulentföretaget för att göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter för utbetalda arvoden.

Skatteverket har i början av 2017 skickat ut särskild information till konsulentföretagen och svarar på frågor via Skatteupplysningen. Skatteverket erbjuder även kommunerna hjälp med registeruppgifter.

- Vi hjälper kommunerna att se vilka företag som sköter sina skatter och avgifter så att de kan anlita företag som gör rätt för sig, säger Jonas Petersson.

En kartläggning gjord 2016 av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys visade att 96 procent av kommunerna anlitar konsulentföretag, och att omkring en tredjedel av vårddygnen i familjehem hänförs till konsulentstödda familjehem. Man bedömde att det fanns ungefär 300 konsulentföretag under hösten 2016.

Kontaktpersoner för media:
Jonas Petersson, rikssamordnare, 010-572 36 35
Skatteverkets presstjänst, 010-574 89 60

För allmänna frågor, kontakta Skatteupplysningen, 0771-567 567

Bilder på talespersoner finns i Skatteverkets bildbank.

Skatteverket svarar för beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering, bouppteckningar och utreder skattebrott samt är borgenär för statens fordringar. Verket utfärdar även id-kort. Webbplats: www.skatteverket.se

Taggar:

Om oss

Skatteverket svarar för beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering, bouppteckningar och utreder skattebrott samt är borgenär för statens fordringar. Verket utfärdar även id-kort. Skatteverkets vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig. Webbplats: www.skatteverket.se

Prenumerera