Skatteverket granskar näthandel, fastighetsmäklare, tobak och alkohol 2013

Webbutiker, fastighetsmäklare och tandläkare är några av dem som kontrolleras extra noggrant i år. Andra områden som granskas närmare är handel med tobak och alkohol. Skatteverket betonar också nya möjligheter för alla som gör självrättelser. Det framgick vid ett presseminarium på onsdagen om Skatteverkets större insatser under 2013.

– Vi tar ett större grepp om Internethandeln i år och kommer att bredda kontrollen och titta mer på försäljning via Internet. Dessutom kommer vi att fortsätta kontrollen av pokerbranschen. Vi uppmanar människor att komma in med självrättelser, säger Eva Björklund som är nationell samordnare av oredovisade inkomster på Skatteverket.

Rätta själv och undvik skattetillägg
En självrättelse innebär att man rättar fel i en tidigare lämnad deklaration och skickar in en ny med korrekta uppgifter. I och med att rättelsen sker på eget initiativ påförs inget skattetillägg. Tidigare har detta inte varit möjligt efter det att Skatteverket har informerat om att en bransch eller företeelse ska granskas, men genom en ny bestämmelse i skatteförfarandelagen är detta i dag möjligt.

– Den som kommer på att han eller hon har gjort fel kan själv komma in med en rättelse och slippa betala skattetillägg. Det här gäller numera även om Skatteverket har informerat om en kontrollinsats. Kravet är dock att vi inte har påbörjat en granskning av personen eller företaget ifråga för då anses inte rättelsen ha skett på eget initiativ, säger Anna Gärdin, områdesansvarig för företagsfrågor på Skatteverket.

Alla kan göra en självrättelse. Antalet självrättelser har ökat kraftigt de senaste åren och förväntas fortsätta stiga i takt med att de nya möjligheterna blir mer kända. Fram till i dag är det främst personer med dolda tillgångar i lågskatteländer som kommit in med rättelser, vilket beror på att Sverige nu har 40 stycken avtal om informationsutbyte med lågskatteländer. I januari 2013 gjordes 275 självrättelser, jämfört med 162 i januari 2012.

Kontroll av alkohol, tobak och falska kontrolluppgifter
Skatteverkets insatser mot den grova ekonomiska brottsligheten kommer under 2013 att fokusera på bland annat illegal införsel av alkohol och tobak, samt falska kontrolluppgifter. Också på detaljhandelsnivå är tobak i fokus.

– Vi kommer att göra riksomfattande kontroller i jakten på den illegala handeln med tobaksvaror. De stickprovskontroller vi gjorde under 2012 visade på stora brister, säger Conny Svensson, nationell samordnare av kontanthandelsfrågor på Skatteverket.

Elektroniska kvitton är okej
Skattverket godkänner numera elektroniska kvitton inom detaljhandeln. Dessa har samma status som papperskvitton. Det är nu upp till marknaden att ta fram de tekniska lösningarna.

Länk till webbsändning av seminariet

Länk till bildspel som visades på seminariet

Läs mer om självrättelser


Kontakt för media
Skatteverkets presstjänst: tel. 010-574 89 60
Vid allmänna frågor ring Skatteupplysningen, tel. 0771-567 567

Taggar:

Om oss

Skatteverket svarar för beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering, bouppteckningar och utreder skattebrott samt är borgenär för statens fordringar. Verket utfärdar även id-kort. Skatteverkets vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig. Webbplats: www.skatteverket.se

Prenumerera