Skatteverket kan nu utbyta information med alla länder

Den 5 november undertecknade Sverige ett informationsutbytesavtal med Förenade Arabemiraten. Avtalet innebär att Skatteverket nu har möjlighet att utbyta information med samtliga länder i världen, i syfte att stoppa skatteundandragande.

Sverige har under de senaste åren ingått avtal om informationsutbyte på skatteområdet med det stora flertalet internationella finansiella centra runt om i världen. Sverige har använt de nya avtalen vid 777 tillfällen. Genom upptaxeringar och självrättelser har Skatteverket hittills hämtat hem cirka 3,4 miljarder kronor sedan 2010 i tidigare undanhållen skatt på tillgångar utomlands.

Senast i raden är ett nytt avtal om informationsutbyte med Förenade Arabemiraten. När avtalet godkänts av riksdagen och samma skett i Förenade Arabemiraten träder avtalet i kraft och Skatteverket kan använda det.

– I och med detta avtal har Skatteverket möjlighet att utbyta information med samtliga för Sverige viktiga länder i världen för att stoppa skatteundandragande och skydda den svenska skattebasen, säger Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson.

Skatteverket har möjlighet att med hjälp av informationsutbytesavtalen söka efter tillgångar som tillhör svenska företag och privatpersoner.

– Tidigare erfarenheter visar att antalet personer och företag som vill göra rätt för sig och frivilligt informera om sina tillgångar ökar när ett sådant här informationsavtal tecknas. Detta är något som välkomnas av Skatteverket, säger Margareta Nyström, verksamhetsutvecklare vid Skatteverket.

Den som självmant rättar tidigare uppgifter om beskattningsbara tillgångar slipper straffavgifter eller brottsanmälan.

I syfte att effektivisera informationsutbytet och för att få ett större inflytande internationellt agerar de nordiska länderna gemensamt mot internationellt skatteundandragande genom den nordiska arbetsgruppen mot internationellt skatteundandragande (NAIS).

– Uppkommer problem i tolkning eller den praktiska tillämpningen av ett informationsutbytesavtal så agerar de nordiska länderna tillsammans, säger Margareta Nyström.

Kontaktperson för media
Margareta Nyström, verksamhetsutvecklare, 010-574 62 74
Skatteverkets presstjänst, 010-574 89 60
För allmänna frågor, kontakta Skatteupplysningen, 0771-567 567

Skatteverket svarar för beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering, bouppteckningar och utreder skattebrott samt är borgenär för statens fordringar. Verket utfärdar även id-kort. Webbplats: www.skatteverket.se

Taggar:

Om oss

Skatteverket svarar för beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering, bouppteckningar och utreder skattebrott samt är borgenär för statens fordringar. Verket utfärdar även id-kort. Skatteverkets vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig. Webbplats: www.skatteverket.se

Prenumerera