Skatteverkets årsredovisning överlämnad till regeringen

Skatteverket besvarade 3,3 miljoner telefonsamtal i Skatteupplysningen 2017 och över en halv miljon e-postfrågor. De myndighetsgemensamma servicekontoren fick 3,6 miljoner besök. Antal anslutna till säker digital brevlåda för myndighetspost ökade 2017 från ca 740 000 till över två miljoner.

Det framgår av Skatteverkets årsredovisning för 2017.

Den genomsnittliga kötiden i telefonin var 15 minuter och 14 sekunder vilket var en ökning med 24 procent jämfört med 2016.

– Under 2018 sker en välbehövlig resursförstärkning som vi hoppas ska förbättra vår förmåga att möta efterfrågan i Skatteupplysningen, säger Katrin Westling Palm, generaldirektör.

Antalet personer och företag som är anslutna till en digital brevlåda för säker myndighetspost har ökat kraftigt, från 741 000 vid ingången av 2017 till över två miljoner när året var slut.

– Det är glädjande att så många upptäckt fördelarna med en säker digital brevlåda. Vi hoppas att många ska ansluta sig även 2018. Möjligheten att få sin skatteåterbäring tidigare har haft stor betydelse för den positiva utvecklingen, säger Katrin Westling Palm.

IT-utvecklingen har varit omfattande. Tre konkreta exempel är att Skatteverkets produktionssystem flyttar till en ny modern plattform 2017 och 2018, förberedelse inför att arbetsgivardeklarationer på individnivå införs med början vid halvårsskiftet 2018, och system för informationsutbyte mellan myndigheter i den brottsbekämpande verksamheten.

Skattefelet bedöms vara oförändrat

Skattefelet – det vill säga skillnaden mellan den skatt som skulle ha blivit fastställd om alla skattskyldiga redovisade alla sina verksamheter och transaktioner korrekt och den skatt som i praktiken fastställs efter Skatteverkets kontrollinsatser – bedöms vara oförändrat.

Skatteverket har gjort en uppskattning i kronor av den del av det inhemska skattefelet, som bedöms som kontrollerbart, avseende privatpersoner och små och medelstora företag. Den delen av skattefelet bedöms till cirka 23 miljarder kronor. Procentuellt bedöms det vara drygt 3 procent bland små och medelstora företag och drygt en procent bland privatpersoner. Stora företag och det internationella skattfelet omfattas inte av bedömningen och heller inte det som Skatteverket benämner det dolda skattefelet, som i huvudsak handlar om svartarbete. Skatteverket kommer att fortsätta att utveckla metoderna för att bedöma skattefelets storlek i ett bredare perspektiv.

– Vi har kommit en bit på vägen, men det är viktigt att framhålla att vi för 2017 endast kan sätta siffror på en avgränsad del av skattefelet. Bland små och medelstora företag och privatpersoner är de vanligaste felen att kostnader som egentligen hör hemma i den privata sfären bokförs i företag samt fel vid försäljning av bostad och vid reseavdrag, säger Eva Samakovlis, analyschef.

Av årsredovisningen framgår statistik och resultat av Skatteverkets arbete 2017 på alla olika verksamhetsområden. Områden som lyfts fram där utvecklingsinsatser behövs 2018 är bland annat folkbokföringen och informationssäkerhetsområdet.

Läs hela årsredovisningen

Kontakt för media

Skatteverkets presstjänst, 010-574 89 60

Vid allmänna frågor, kontakta Skatteupplysningen, 0771-567 567

Skatteverket svarar för beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering, bouppteckningar och utreder skattebrott samt är borgenär för statens fordringar. Verket utfärdar även id-kort. Webbplats: www.skatteverket.se

Om oss

Skatteverket svarar för beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering, bouppteckningar och utreder skattebrott samt är borgenär för statens fordringar. Verket utfärdar även id-kort. Skatteverkets vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig. Webbplats: www.skatteverket.se

Prenumerera