Skatteverkets experter medverkar i Almedalen

Flera experter från Skatteverket medverkar vid seminarier och samtal under Almedalsveckan. Ämnena spänner mellan framtidens ledarskap, digitalisering, fusk och fel, delningsekonomin och könsneutrala personnummer.

– Vi vill gärna bidra med vår kunskap i samhällsdebatten och Almedalsveckan är en viktig mötesplats där vi tycker det är motiverat att vara med, säger Marie Lindström Rosandher, kommunikationsdirektör på Skatteverket.

De här evenemangen deltar Skatteverket i:

AI i praktiken – här och nu
Från Skatteverket medverkar Göran Sundin, utvecklingsstrateg. Seminariet arrangeras av IF Metall och Akademikernas A-kassa. Artificiell intelligens, AI, kan vara vägen till högre produktivitet och inkludering på arbetsmarknaden. Men behöver alla AI? Var är möjligheterna och vinsterna störst, och vad bör staten göra?
Tid och plats: måndagen 2 juli kl. 10:30-11:30, Donnersgatan Hansaplatsen C

Hur mycket fusk tål vi? Hur påverkar fusket – och pratet om fusket – tilliten och vår vilja att göra rätt?
Från Skatteverket medverkar Rebecca Filis, sektionschef och verksamhetsutvecklare. Seminariet anordnas av IF Metall och Akademikernas A-kassa. I Sverige har vi en hög tillit till staten och välfärdssystemet. Påverkas tilliten av att det finns en bild av att det fuskas mycket med t.ex. assistansersättning, vab och a-kassa? Hur långt ska man kontrollera och vad ger det för resultat? Och finns det något fusk som är accepterat?

Tid och plats: måndagen 2 juli, 13:15 – 14:15, E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Sal E30

Hur kan digitaliseringen och AI motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen?
Från Skatteverket medverkar Göran Sundin, utvecklingsstrateg. Seminariet anordnas av Delegationen för korrekta utbetalningar i välfärdssystemen. Digitalisering och artificiell intelligens innebär ett paradigmskifte för samhället. Myndigheterna kan ge bättre service och effektivisera sina processer. Men kan det också innebära helt nya möjligheter för en rättssäker handläggning och för korrekta utbetalningar av bidrag och ersättningar?
Tid och plats: måndagen 2 juli, 14:45 – 15:30, Korsgatan 4 Länsstyrelsens trädgård

Jag vill dela min bil – hur gör jag? Regelverksinnovation i praktiken
Från Skatteverket medverkar Rebecca Filis, sektionschef och verksamhetsutvecklare. Seminariet anordnas av RISE. Att kunna dela sin bil med andra, och köpa mobilitet som tjänst, innebär ett paradigmskifte för människors resande. Teknikerna finns men regelverket hänger inte med. Regelverksinnovation krävs för att skapa ett hållbart transportsystem. Men vad innebär regelverksinnovation och är vi redo?
Tid och plats: tisdagen 3 juli, 07:45 - 09:30, Kinbergs plats 3, trädgården RISE Trädgård

Transpolitiken och jämställdhetspolitiken – måste det bli konflikt?
Från Skatteverket deltar Ingegerd Widell, verksamhetsutvecklare inom folkbokföringen. Seminariet anordnas av RFSL Inclusion Academy. Vad innebär transutredningen och dess rekommendationer ur ett jämställdhetsperspektiv?
Tid och plats: tisdagen 3 juli, 08:30 - 09:30, Restaurang Monroe's, Skeppsbron 8

Hur säkerställer vi lokal statlig service när det mesta görs digitalt?

Från Skatteverket deltar Andreas Elvén, chef för kundmötesavdelningen. Seminariet anordnas av PWC. När offentlig service i allt högre grad kan utföras digitalt eller på distans minskar behovet av fysiska kontor på flera orter i landet. Flera myndigheter överväger att lägga ner kontor då besökstalen går ner och lokala kontor inte bedöms kostnadseffektiva. Hur säkerställs att service behålls?
Tid och plats: onsdag 4 juli, 16:00 - 16:50, Hästgatan 9

Håller de kriminella på att ta över byggbranschen?
Från Skatteverket deltar Pia Bergman, rikssamordnare mot grov ekonomisk brottslighet. Seminariet anordnas av Fair Play. Vad måste göras för att stoppa den utbredda arbetsmarknadskriminaliteten i byggbranschen?
Tid och plats: onsdag 4 juli, 10:30 - 11:30, S:ta Katarinagatan 6 Klosterlängan

Ledarskap 2030 – att leda på kanten till kaos
Från Skatteverket deltar Daniela Eriksson, HR-direktör. Seminariet anordnas av Kairos Future. Hur ser dagens och morgondagens framgångsrika ledarskap ut? Och hur samspelar ledning med organisation, strategi och kultur? Finns det någon universalformel för framgång, eller måste varje organisation hitta sin egen väg anpassad till exakt det landskap som den lever i?
Tid och plats: torsdag 5 juli 2018, 08:30 - 09:30, Teaterskeppet, fartyg

Hur accelerera digitaliseringen i det offentliga Sverige?
Från Skatteverket deltar Fredrik Rosengren, överdirektör. Seminariet anordnas av Hej digitalt, regeringskansliet. Sveriges samhällsutveckling drivs av digitaliseringen. Det investeras 30 mdr i digitalisering och IT inom det offentliga - men vad får vi ut? Hur jobba mer datadrivet med styrning? Vilket ledarskap kommer krävas?
Tid och plats: torsdagen 5 juli, 13:00 - 16:00, Volters gränd 8 Swedbankhuset

Blockkedjan och AI – ökad transparens eller nya gömställen?
Från Skatteverket medverkar Göran Sundin, utvecklingsstrateg. Seminariet anordnas av FAR, Konkurrensverket, Institutet Mot Mutor, Transparency International Sverige, AmCham Sweden. Är det dags för den heta blockkedjan och artificiell intelligens (AI) att slå igenom? Vi väntar spänt på att tjänsterna och nyttan ska kunna tas i bruk i kampen mot korruption. Men vad är det som krävs för att behålla försprånget gentemot dem som ser möjligheter att missbruka tekniken?
Tid och plats: torsdagen 5 juli, 13:00 - 13:45, Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6 Spegelsalen

Bilder på kontaktpersoner finns under Skatteverkets pressbilder på webben.

Kontakt för media: Skatteverkets presstjänst, 010-574 89 60

Skatteverket svarar för beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering, bouppteckningar och utreder skattebrott samt är borgenär för statens fordringar. Verket utfärdar även id-kort. Webbplats: www.skatteverket.se

Taggar:

Om oss

Skatteverket svarar för beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering, bouppteckningar och utreder skattebrott samt är borgenär för statens fordringar. Verket utfärdar även id-kort. Skatteverkets vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig. Webbplats: www.skatteverket.se

Prenumerera