Stort intresse för skattereduktion för gåva

Den nya skattereduktionen för gåvor som infördes förra året har mött stort intresse. Skatteverket har fått in ca 800 000 kontrolluppgifter, för gåvor om sammanlagt ca en miljard kronor. Skattereduktionen är 25 procent, om villkoren uppfylls.

– För att få del av skattereduktionen ska man skänka minst 2 000 kronor per år och minst 200 kronor per tillfälle och gåvan ska vara i pengar. Det högsta belopp man kan få skattereduktion för är 6 000 kronor, vilket ger en maximal skattereduktion på 1 500 kronor per person, berättar Henrik Lund, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Stockholmarna har skänkt mest till de godkända organisationerna. I Stockholms län har 158 000 personer totalt skänkt 284 miljoner kronor. Uppgifterna utgår från de kontrolluppgifter som lämnats hittills. Den totala siffran för riket är cirka en miljard kronor.

I bilagan nedan finns länsvisa uppgifter om antal gåvogivare och gåvobeloppen per län och totalt.

Gåvomottagarna ska lämna kontrolluppgifter till Skatteverket på de mottagna gåvorna. De flesta organisationerna har lämnat korrekta kontrolluppgifter i tid, det vill säga senast den 31 januari. Men cirka 30 000 inlämnade kontrolluppgifter saknar personnummer. Utan personnummer kan Skatteverket inte förifylla uppgifterna i givarens inkomstdeklaration.

– Vi arbetar för fullt med att försöka identifiera dessa givare innan inkomstdeklarationen trycks och skickas ut. Vissa kontrolluppgifter – som t.ex. bara innehåller ett namn men ingen adress – kommer vi dock inte att kunna förifylla i givarens deklaration, berättar Henrik Lund.

– Det är som vanligt viktigt att du som är givare och har fått besked från en organisation om att man lämnat kontrolluppgift för dig kontrollerar specifikationen i deklarationen, säger Henrik Lund.

Länk till alla siffrorna län för län

Kontakt för media:
Henrik Lund, verksamhetsutvecklare, 010-574 84 81
Pressjour: 010-574 89 60
Vid allmänna frågor ring Skatteupplysningen: 0771-567 567

Skatteverket svarar för beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering, bouppteckningar och utreder skattebrott samt är borgenär för statens fordringar. Verket utfärdar även id-kort. Webbplats: www.skatteverket.se

Taggar:

Om oss

Skatteverket svarar för beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering, bouppteckningar och utreder skattebrott samt är borgenär för statens fordringar. Verket utfärdar även id-kort. Skatteverkets vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig. Webbplats: www.skatteverket.se

Prenumerera