Entreprenörskap i skolan - nytt mervärdesprojekt i Östhammar

Till hösten inleds ett projekt för ökat entreprenörskap i skolan i Östhammars kommun. Projektets mål är bland annat att stärka samverkan mellan skola och näringsliv genom hela skolsystemet och att samtliga skolledare och lärare har grundläggande kunskaper i entreprenöriellt lärande.

 

En utredning om entreprenörskap i skolan har visat på behovet av att arbeta övergripande med entreprenörskap i skolan i Östhammars kommun. Bland annat mot bakgrund av att de nya läro- och kursplanerna för grund- och gymnasieskolan tydligt anger att man ska arbeta med entreprenöriellt lärande och entreprenörskap under skoltiden.

Arbetet ska utföras av skolorna i vardagen men det behövs samordning och stöd för skolorna i detta arbete för att få långvariga effekter.

Projektet planeras för tre år med start i augusti 2012. Totalkostnaden för projektet åren 2012 – 2015 uppgår till 7 miljoner kronor.

        Det finns ett tydligt behov av ett ökat entreprenöriellt förhållningssätt och en stärkt samverkan mellan skola och näringsliv genom hela skolsystemet, säger Jacob Spangenberg, kommunstyrelsens ordförande i Östhammar.

        Att redan i skolan lägga grunden för entreprenörskap är något som gynnar både kommunen, SKB och andra arbetsgivare ur ett rekryterings- och kompetensförsörjningsperspektiv säger Claes Thegerström, vd för SKB.

Fakta om mervärdesavtalet:

Det samarbetsavtal om mervärdesinsatser som tecknades 2009 mellan SKB, SKB:s ägare samt Oskarshamns och Östhammars kommuner innebär att mervärden ska skapas i kommunerna om 1,5 till två miljarder kronor. En styrgrupp där samtliga parter ingår har tillsatts för att leda arbetet.

För mer information:
Jessica A Otterstål, pressekreterare SKB, 070-242 07 27
Jacob Spangenberg kommunstyrelsens ordförande Östhammars kommun, 070-252 01 42

Svensk Kärnbränslehantering AB
Box 250, 101 24 Stockholm

Besöksadress Blekholmstorget 30
Telefon 08-459 84 00 Fax 08-579 386 10
www.skb.se
556175-2014 Säte Stockholm

 

Taggar:

Om oss

Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, arbetar med ett av Sveriges största miljöskyddsprojekt. Vårt uppdrag är att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. Det ska göras på ett säkert sätt för både människor och miljö.

Dokument & länkar