Mer teknik, naturvetenskap och energi i skolan målet för nytt mervärdesprojekt i Oskarshamn


– Vi välkomnar satsningar som underlättar för barn och unga att intressera sig för energi och teknik. Det finns ju stora arbetsgivare inom dessa sektorer i Oskarshamn och då är det angeläget för alla inblandade att fler unga intresserar sig för dessa ämnen, säger SKB:s vd Claes Thegerström. Projektet ska löpa under perioden våren 2011 till och med 2015. Budgeten uppgår till fem miljoner kronor och projektägare är Barn- och utbildningsförvaltningen vid Oskarshamns kommun. Målsättning för projektet: - öka barns och elevers intresse för och kunskap i energi, naturvetenskap och teknik med stöd av en mobil enhet till eXperimentLabbet, kallad XMOBILE, som ska finnas tillgänglig för Oskarshamn kommuns skolor, så att fler söker till berörda gymnasieutbildningar.
- öka den pedagogiska kompetensen inom dessa ämnen hos förskollärare och lärare i grundskola med hjälp av eXperimentLabb i Kalmar - inom en femårsperiod etablera en tydlig pedagogisk kompetens och en röd tråd i undervisningen inom energi, naturvetenskap och teknik i kommunens förskolor och grundskolor som knyter an till gymnasieutbildningarna.
För mer information: Jimmy Larsson-Hagberg, presschef SKB, 08-459 84 83, 070-269 91 15 Eva Lundin, förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen, Oskarshamns kommun, 0491- 76 44 90 2(1) Pressmeddelande 2011-02-01Svensk Kärnbränslehantering AB Postadress Box 250, 101 24 Stockholm Besöksadress Blekholmstorget 30 Telefon 08-459 84 00 Fax 08-579 386 10 www.skb.se Org nr 556175-2014 Säte Stockholm

Om oss

Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, arbetar med ett av Sveriges största miljöskyddsprojekt. Vårt uppdrag är att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. Det ska göras på ett säkert sätt för både människor och miljö.

Prenumerera

Dokument & länkar