SKB kompletterar miljöbalksärende

I den pågående tillståndsprövningen för ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark tas nu ett ytterligare steg. Detta i och med att SKB svarat på runt 350 mindre och större frågor som ställts till Mark- och miljödomstolen i Nacka. Samtidigt har SKB svarat på ett antal kompletterande frågor som ställts av Strålsäkerhetsmyndigheten. 

–       Det här är en naturlig del av tillståndsprövningen, och utgör den första kompletteringen av miljöbalksärendet, säger Saida Laârouchi Engström, direktör på SKB.

Mark- och miljödomstolen håller i prövningen av ansökan om tillåtlighet enligt miljöbalken för hela systemet. Något som både innefattar Kärnbränsleförvaret i Forsmark och inkapslingsanläggningen i Oskarshamn som är tänkt att byggas ihop med mellanlagret för använt kärnbränsle. Ansökan lämnades in till domstolen våren 2011 som därefter skickade iväg den på remiss.

Berörda kommuner och länsstyrelser, universitet och högskolor, miljöorganisationer samt andra myndigheter och organisationer har fått svara på vad de anser att ansökan behöver kompletteras med. Förra året skickade Mark- och miljödomstolen synpunkterna vidare till SKB som haft till 2 april i år på sig att bemöta remissinstansernas krav på kompletteringar.

-          Det vi har haft att hantera har varit många intressanta frågeställningar inom ett stort antal ämnesområden. Vi har gjort vårt yttersta för att efter bästa förmåga svara på dem, avslutar Saida Laârouchi Engström. 

För mer information:
Jimmy Larsson-Hagberg, presschef SKB 08-459 84 83, 070-269 91 15, jimmy.larsson-hagberg@skb.se

Svensk Kärnbränslehantering AB,
Postadress Box 250, 101 24 Stockholm,
Besöksadress Blekholmstorget 30
Telefon 08-459 84 00, Fax 08-579 386 10

Taggar:

Om oss

Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, arbetar med ett av Sveriges största miljöskyddsprojekt. Vårt uppdrag är att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. Det ska göras på ett säkert sätt för både människor och miljö.

Citat

Det vi har haft att hantera har varit många intressanta frågeställningar inom ett stort antal ämnesområden. Vi har gjort vårt yttersta för att efter bästa förmåga svara på dem.
Saida Laârouchi Engström