SKB väljer Forsmark för slutförvaret för använt kärnbränsle

Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, har i dag valt Forsmark som plats för slutförvaret för Sveriges använda kärnbränsle.

Platsvalet har stått mellan Forsmark i Östhammars kommun och Laxemar i Oskarshamns kommun. I kärnbränsleförvaret ska allt använt kärnbränsle från de svenska kärnkraftverken slutförvaras på närmare 500 meters djup. - Platsvalet är en milstolpe för det svenska kärnavfallsprogrammet. Vi ser nu en tydlig fördel för Forsmark när det gäller långsiktig säkerhet, säger SKB:s vd Claes Thegerström. - Nu fokuserar vi vårt arbete på det som behövs för att bygga ett säkert kärnbränsleförvar i Forsmark. Vårt nästa steg är att färdigställa tillståndsansökningarna. Forsmark har på förvarsnivån ett bra berg som är torrt och har få sprickor. Detta har stor betydelse för den långsiktiga säkerheten. Ett förvar i Forsmark tar även mindre plats än ett förvar i Laxemar vilket underlättar genomförandet. Det ger bland annat mindre mängd bergmassor och material för återfyllnad att hantera. Byggnader ovan jord uppförs på det befintliga industriområdet. Detta begränsar påverkan på miljön och ger tillgång till infrastruktur som finns i området. SKB går nu vidare och färdigställer ansökningarna om tillstånd som ska prövas av Strålsäkerhetsmyndigheten och miljödomstolen. Ansökningarna lämnas in 2010 och innehåller då bland annat en miljökonsekvensbeskrivning och säkerhetsanalys för ett kärnbränsleförvar i Forsmark. I systemet för att ta hand om det använda kärnbränslet ingår förutom det kommande kärnbränsleförvaret även det befintliga mellanlagret, Clab i Oskarshamn och en inkapslingsanläggning som SKB har ansökt om att få bygga i anslutning till Clab. Platsvalet är resultatet av närmare 20 års arbete där SKB genomfört översiktsstudier i stora delar av Sverige, förstudier i åtta kommuner och därefter platsundersökningar i Forsmark och Oskarshamn åren 2002 - 2007.

Om oss

Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, arbetar med ett av Sveriges största miljöskyddsprojekt. Vårt uppdrag är att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. Det ska göras på ett säkert sätt för både människor och miljö.

Prenumerera

Dokument & länkar